Nye muligheder for behandling af skrumpelever

Mange sygdomme kan resultere i skrumpelever – herunder fedme, alkoholisme og hepatitis-infektioner. Skrumpelever er en kronisk lidelse, men dette projekt undersøger en ny behandling af en række kritiske tilstande, der opstår i kølvandet på sygdommen.
Skrumpelever er en alvorlig og livstruende sygdom: Efter to års sygdom er næsten hver anden patient død, og i dag er der kun få behandlingsmuligheder, som overvejende har fokus på at lindre symptomerne – frem for at helbrede sygdommen.

Dette projekt undersøger, om behandling med et kendt antibiotikum mindsker risikoen for at udvikle en række kritiske tilstande, som skrumpeleverpatienter ofte udvikler. Dermed kan den nye behandling potentielt være med til at mindske dødeligheden af sygdommen.

Mulig livsforlængende behandling

Skrumpeleverpatienter har nedsat tarmfunktion, og hos nogle ses en øget transport af bakterier fra tarmene og ud i blodbanen. Tidligere studier har vist, at præparatet rifaximin netop kan forhindre bakterier i at vandre fra tarm til blodbane. Derfor testes præparatet på en gruppe skrumpeleverpatienter.

Patienterne skal behandles i 28 dage, og der vil løbende blive målt en række værdier – herunder nyrefunktion og blodtryk. Dette sammenlignes med en kontrolgruppe, som ikke modtager aktiv behandling. Viser rifaximin sig at have en positiv effekt på skrumpeleverpatienter, kan dette princip senere indgå som en del af behandlingen – og højne patienternes livskvalitet samt muligvis forlænge deres liv.

Desuden vil den mulige nye behandling kunne sætte fokus på skrumpelever og sygdommens aspekter i hele behandlingssystemet.

Fondsmodtager:Professor, overlæge, dr. med. Søren Møller

Sted:Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital

Projekt:Effekt af rifaximin på hæmodynamik og inflammation hos patienter med levercirrose

Bevilliget beløb fra Delpulje I:1.000.000 kr.​

Samlet budget:2.382.132 kr.

Kontaktperson:Søren Møller, soeren.moeller@regionh.dk, tlf. 3862 3568

Redaktør