Nye muligheder for behandling af svær astma

Omkring en tredjedel af de astmapatienter, som henvises til specialbehandling, reagerer slet ikke på den konventionelle behandling. Dette studie undersøger blandt andet, om der er spor i luftvejene efter bakterier – og hvis der er, om behandling med antibiotika måske kan hjælpe dem.

​​

I den kliniske hverdag på hospitalet oplever lægerne, at patienter med astma er stadigt mere indbyrdes forskellige. Omkring en tredjedel af patienterne har kronisk irriterede luftveje med en aktivering af deres immunforsvar, som man ellers typisk ser det hos patienter med luftvejsinfektioner. Disse patienter har tit meget lange og ressourcekrævende forløb i ambulatorierne, fordi sygdommen enten slet ikke eller kun i ringe grad kan behandles på vanlig vis.

Dette projekt vil – som det første i verden – beskrive den samlede kolonisering af bakterier i lungerne hos denne type patienter. Håbet er at åbne op for en ny behandlingsmetode af disse astmapatienter, som ikke reagerer på den konventionelle behandling.

På vej mod skræddersyede behandlinger

Ved hjælp af DNA-analyser vil forskerne undersøge, om denne patientgruppe har en særlig bakteriologisk profil i lungerne. Finder man en sådan, giver det mulighed for at behandle disse patienter med antibiotika – på trods af at de ikke har en egentlig infektion.

Projektet kan således resultere i en ny type behandling, hvor nogle astmapatienter måske kan få gavn af langtidsbehandling med antibiotika. Desuden vil projektet øge forståelsen for sygdommens mekanismer – og forskellige grupper af patienter. Dermed vil der på sigt kunne udvikles nye målrettede typer af medicin mod de undergrupper af astmapatienter, som i dag er blandt de mest ressourcekrævende i hospitalssystemet.

Fondsmodtager: Professor, overlæge, dr. med. Vibeke Backer

Sted: Lungemedicinsk Afdeling L, Bispebjerg Hospital

Projekt: Behandlingsrefraktær astma – hvilken rolle spiller lungernes microbiom?

Bevilliget beløb fra Delpulje I: 750.000 kr.

Samlet budget: 2.111.000 kr.

Kontaktperson: Vibeke Backer, backer@dadlnet.dk, tlf. 3531 3569

Redaktør