Øger lykkepiller risikoen for abort?

Dette forskningsprojekt vil med en undersøgelse af op mod 900.000 danske graviditeter give et entydigt svar på, om der er en sammenhæng mellem antidepressiv behandling af gravide og risiko for spontant abort.

​​

Omkring fire procent af danske gravide behandles med antidepressive midler under deres graviditet – men der findes kun få og små undersøgelser af, om det medfører en forhøjet risiko for spontan abort. Resultaterne af de forskellige undersøgelser er desuden heller ikke entydige, og derfor søger dette projekt at undersøge, om der er en sådan sammenhæng mellem spontan abort og en særlig gruppe antidepressiv medicin.

Færre aborter – eller færre behandlingspauser

En tidligere undersøgelse har vist, at kvinder, der oplever spontan abort, har en højere koncentration af stoffet serotonin i blodet. Derfor har der været formodninger om, at antidepressiv medicin af gruppen SSRI – såkaldte lykkepiller – kan øge risikoen for abort, fordi de netop virker ved at øge mængden af serotonin i kroppen.

Det bliver nu undersøgt, ved at forskerne først identificerer alle danske graviditeter fra 1997 og frem via landspatientregisteret – og undersøger, om der er en sammenhæng mellem SSRI-behandling og spontan abort. Findes der en sammenhæng, kan man potentielt spare en række kvinder for unødvendig abort. Og findes der modsat ingen sammenhæng, kan man undgå en unødvendig pause i SSRI-behandlingen – og dermed risiko for tilbagefald i sygdommen.

Klinisk Farmakologisk Afdeling yder rådgivning om medicin til både patienter og læger. Og op mod hver anden af alle henvendelser til afdelingen handler om netop lægemiddelforbrug under graviditet. Dermed er dette projekt også en central del af kvalitetssikringen af de råd, der gives omkring gravides medicinforbrug.

Fondsmodtager: Professor, overlæge Henrik Enghusen Poulsen 

Sted: Klinisk Farmakologisk Laboratorium, Rigshospitalet

Projekt: SSRI-forbrug under graviditeten og risikoen for spontan abort – en national registerbaseret kohorteundersøgelse

Bevilliget beløb fra Delpulje I: 500.000 kr.

Samlet budget: 714.834 kr.

Kontaktperson: Henrik Enghusen Poulsen, hepo@rh.dk, tlf. 3545 7671

Redaktør