På sporet af en hepatitis C-vaccine

Et nyt forskningsprojekt skal undersøge nye veje til at dyrke hepatitis C virus i laboratoriet. Det vil være et betydende skridt på vejen både mod mere effektiv behandling af sygdommen og i udviklingen af en egentlig vaccine.

​​

Kronisk hepatitis C er en leverbetændelse, der kan føre til skrumpelever og leverkræft, hvor det i sidste ende kan blive nødvendigt at foretage en levertransplantation. Selvom hepatitis C altså er forbundet med alvorlige følgesygdomme for patienten – og dermed store udgifter for samfundet – er der begrænsede behandlingsmuligheder, og der er endnu ikke udviklet nogen vaccine.

Formålet med dette projekt er at arbejde videre med metoder til at dyrke forskellige varianter af hepatitis C i laboratoriet for at kunne afprøve nye lægemidler – og på sigt fremstille en effektiv vaccine.

Nye muligheder for bedre behandling

Indtil nu har det kun været muligt for forskerne at dyrke en enkelt variant af hepatitis C i celler i laboratoriet. Men forud for dette projekt lykkedes det samme forskergruppe at udvikle ny viden, der muliggør dyrkning af andre varianter af hepatitis C. Det er helt afgørende for at kunne udforske nye lægemidler, som angriber virus direkte – og for senere at kunne udvikle en egentlig vaccine.

Målsætningen med dette projekt er at identificere genetiske elementer, som gør det muligt at dyrke virus direkte fra patienter. Det vil gøre det muligt at afprøve lægemidler, som er rettet specifikt mod virus – og være første skridt på vejen mod en individbaseret og langt mere effektiv behandling af hepatitis C. Det er også sandsynligt, at man på sigt kan bruge de nye dyrkningsmetoder til at udvikle en vaccine. Begge dele vil i givet fald betyde betragtelige samfundsøkonomiske besparelser.

Fondsmodtager:Professor, overlæge og forskningsdirektør Jens Bukh

Sted:Copenhagen Hepatitis C Program (CO-HEP), Infektionsmedicinsk Afdeling og Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital

Projekt:Udvikling af nye fuld-længde cellekultur systemer af hepatitis C virus varianter, der fremmer basal- og klinisk forskning

Bevilliget beløb fra Delpulje I:1.000.000 kr.

Samlet budget:5.100.000 kr.

Kontaktperson:Jens Bukh, jens.bukh.01@regionh.dk, tlf. 3862 6380

Redaktør