På vej mod individualiseret behandling af tarmkræft

Hvert år rammes over 4.000 danskere af kræft i tarmen. For manges vedkommende spreder kræften sig til leveren – men et nyt forskningsprojekt kan måske åbne døren for en mere effektiv behandling til netop denne gruppe patienter.

​​

Hos mellem 15 og 25 procent af tarmkræftpatienterne har kræften allerede spredt sig til leveren, når de får stillet diagnosen, mens op mod halvdelen af patienterne senere udvikler spredning til leveren (levermetastaser). Det er en uhyre alvorlig spredning af sygdommen, men igennem det sidste årti er den gennemsnitlige levetid for disse patienter blevet forbedret fra få måneder til mere end fem år. Det skyldes både, at det i dag er muligt at bortoperere levermetastaser hos nogle patienter, og at den medicinske behandling er forbedret.

Spredningen af tarmkræft til leveren har vist sig at have tre forskellige vækstmønstre. I dette projekt vil forskerne både kortlægge vækstmønstrenes udvikling – og undersøge, om patienter med et bestemt vækstmønster i spredningen af kræftsygdomme kan have gavn af en bestemt behandling.

Udsigt til bedre overlevelse

Hidtil har den behandling, patienten tilbydes, ikke taget højde for, hvilket vækstmønster kræftsygdommen har. Håbet med dette projekt er at blive i stand til at målrette behandlingen mere mod det enkelte vækstmønster.

Dermed vil man i fremtiden blive i stand til at lave en individuel behandlingsplan for den enkelte patient – og det vil øge patientens langtidsoverlevelse yderligere. Desuden vil flere patienter blive tilbudt operation, fordi man kan sætte præcis ind med den rette behandling – også det vil give en bedre langtidsoverlevelse. Endelig forskånes patienterne også for ubehagelige bivirkninger af behandlinger, som viser sig virkningsløse.

Fondsmodtager:Forskningsleder Gunilla Høyer-Hansen

Sted:Finsenlaboratori

et, Rigshospitalet

Projekt:Metastatisk tarmkræft: Kan levermetastasernes histologiske vækstmønstre og udtryk af proteiner vejlede valget af terapi?

Bevilliget beløb fra Delpulje I:1.100.000 kr.

Samlet budget:3.542.111 kr.

Kontaktperson:Gunilla Høyer-Hansen, gunilla@finsenlab.dk, tlf. 3545 6027

Redaktør