Stamcellebehandling til hjertepatienter

En ny behandling med stamceller kan måske give nyt håb til de patienter med kranspulsåresygdom, som i dag ikke har gavn af de eksisterende behandlingsmuligheder.

​​

Kranspulsåresygdom er en af de store livsstilssygdomme, og patienterne har stor risiko for at udvikle en akut blodprop i hjertet samt hjertesvigt. Sygdommen er derfor et stort problem både menneskeligt, behandlingsmæssigt og samfundsøkonomisk. Den eksisterende behandling kan bedre tilstanden hos mange, men desværre ikke hos alle patienter: Der er en stor gruppe patienter, som – trods intensiv behandling – fortsat er betydeligt hæmmet i deres hverdag på grund af svære hjertesmerter eller åndenød.

Dette projekt vil teste en ny stamcellebehandling af hjertepatienter, som – hvis den viser sig effektiv – kan resultere i en langt bedre livskvalitet for patienterne med færre hospitalsindlæggelser og et mere aktivt liv.

Lovende resultater i forstudiet

I dag behandles patienter med kranspulsåresygdom både medicinsk, og med ballon- eller bypass-operation. Et forstudie til denne undersøgelse har imidlertid vist, at patienter, som får sprøjtet deres egne stamceller direkte ind i hjertemusklen, får færre hjertesmerter og forbedret pumpeevne af hjertemusklen. Deres arbejdskapacitet øges, medicinforbruget falder – og de oplever en generelt forbedret livskvalitet.

Dette projekt arbejder videre i samme spor, og håbet er at kunne påvise, at behandlingsmetoden er både effektiv og sikker at anvende. Derefter vil den kunne anvendes i klinisk praksis. Desuden vil mange af de erfaringer, der opnås ved stamcellebehandling af hjertepatienter, kunne overføres til behandling af andre patientgrupper. Studiet vil derfor kunne bane vejen for flere stamcellestudier af andre sygdomme – både i Region Hovedstaden og i resten af Danmark.

Fondsmodtager:Professor, overlæge, dr. med. Jens Kastrup

Sted:Kardiologisk Laboratorium 2014, Rigshospitalet

Projekt:Stamcelleretension og sporing med magnetisk resonans efter indsprøjtning i hjertet hos patienter med kranspulsåresygdom

Bevilliget beløb fra Delpulje I:1.150.000 kr.

Samlet budget:1.460.000 kr.

Kontaktperson:Jens Kastrup, jens.kastrup@regionh.dk, tlf. 3545 2819

Redaktør