Tabletter hjemme – frem for indlæggelse på hospitalet

Et studie på Rigshospitalet skal afprøve en ny og billigere behandling af patienter med betændelse i hjerteklapperne. Håbet er, at den vil vise sig sikker og effektiv, samtidig med at den medfører færre komplikationer for patienterne.

​​

Hjerteklapsbetændelse er en alvorlig og livstruende sygdom, som hvert år rammer mellem 450 og 500 danskere. Mellem 10 og 20 procent af patienterne dør under indlæggelsen, og yderligere 30-40 procent i løbet af det første år efter sygdommens udbrud.

I dag er den gængse behandling af sygdommen indlæggelse i mellem fire og seks uger, hvor patienten får antibiotika gennem blodårerne. Dette projekt vil undersøge, om en ny behandlingsmetode, hvor patienterne i stedet behandles med antibiotika i tabletform, er sikker og giver færre komplikationer.

Kortere indlæggelse og færre komplikationer

Den lange indlæggelse medfører nemlig en øget risiko for, at patienterne pådrager sig nye infektioner og bliver alment svækkede. Samtidig er den psykiske belastning for patienten og de økonomiske belastninger for sundhedsvæsnet ganske store.

Derfor afprøves en ny behandlingsform på omkring 200 patienter fra hele landet. De behandles som vanligt i de første 10-14 dage, indtil deres tilstand er stabil. Derefter overgår de til antibiotika i tabletform, ligesom de mest stabile patienter bliver tilbudt udskrivning. Denne patientgruppe sammenlignes med en kontrolgruppe i op til seks måneder efter behandlingen er afsluttet.

Hvis behandlingen viser sig at være både sikker og effektiv, vil den have store positive følger. Både for patienterne, fordi de får færre infektioner og andre komplikationer – samt muligheden for at blive behandlet hjemme, og for sundhedsvæsnet som helhed, fordi det er en meget billigere behandlingsform. Endelig er det også sandsynligt, at resultaterne af dette projekt kan få en afsmittende effekt på behandlingen af andre infektionssygdomme.

Fondsmodtager:1. reservelæge Kasper Iversen

Sted:Hjertemedicinsk Afdeling B, Rigshospitalet

Projekt:Peroral antibiotisk behandling af endocarditis (POET-studiet)

I:1.000.000 kr.

Samlet budget:2.371.300 kr.

Kontaktperson:Kasper Iversen, kasper.k.iversen@gmail.com, tlf. 2871 2753

Redaktør