Tidligere diagnose af Parkinsons sygdom

Parkinsons sygdom har store omkostninger for både patient og pårørende og for hele samfundet. I dag kan diagnosen først stilles relativt sent i sygdomsforløbet, når bevægelsesforstyrrelserne har sat ind – men et nyt projekt fokuserer på en langt tidligere diagnose.

​​

Man regner med, at cirka 8.000-10.000 danskere har Parkinsons sygdom. Det er en alvorlig og uhelbredelig sygdom, som skyldes en gradvis ødelæggelse af hjernens celler. I dag stilles diagnosen relativt sent i sygdomsforløbet, når patienten oplever bevægelsesforstyrrelser.

Dette projekt søger nye metoder til at diagnosticere sygdommen tidligere, så det bliver muligt at starte behandlingen på et tidligere tidspunkt og dermed på sigt forsinke sygdommens udvikling – og måske helt forebygge den, hvis den rette behandling bliver udviklet.

Søvnforstyrrelser kan afsløre sygdommen

Den ødelæggelse af hjerneceller, som ligger bag Parkinsons sygdom, starter i hjernestammen og breder sig derfra til resten af hjernen. En særlig søvnforstyrrelse, REM søvn adfærd syndrom, hvor patienterne udlever drømmeaktivitet ved eksempelvis at slå om sig i søvne, har vist sig at være stærkt forbundet med Parkinsons sygdom: Dele af hjernestammen, der regulerer adfærden under søvn, bliver ødelagt af sygdommen – og forårsager søvnforstyrrelserne.

Dette projekt vil derfor bestemme nye diagnostiske metoder til at identificere Parkinsons sygdom ved hjælp af søvnforstyrrelserne, som typisk udvikles 5 til 10 år før bevægelsesforstyrrelserne. Det er håbet, at det vil vise sig at være en sikker diagnostisk metode, så man fremover kan sætte ind med hjælp og eventuel behandling på et tidligere tidspunkt end i dag.

Fondsmodtager: Professor, overlæge, dr. med. Poul Jørgen Jennum

Sted: Klinisk Neurofysiologisk Afdeling, Glostrup Hospital

Projekt: Søvnforstyrrelser ved Parkinsonisme

Bevilliget beløb fra Delpulje II: 700.000 kr.

Samlet budget: 1.305.000 kr.

Kontaktperson: Poul Jørgen Jennum, poul.jennum@regionh.dk, tlf. 4323 2505

Redaktør