Tidligere diagnose af astma hos børn

Et 12-års besøg hos en udvalgt gruppe af børn af astmatiske mødre skal blandt andet teste en ny undersøgelsesmetode, som måske kan afsløre hidtil ”skjult” astma. Det vil i givet fald mindske symptomerne hos patienterne og lette stressen i familierne.

​​

I løbet af de sidste 12 år har forskerne i COPSAC (COpenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood) fulgt en gruppe børn af astmatiske mødre fra deres fødsel og op igennem barndommen. Det har givet banebrydende ny viden om udviklingen af de hyppigste kroniske sygdomme hos børn: astma, allergi og eksem.

Dette projekt følger op på de tidligere undersøgelser i projektet med en ny undersøgelse af børnene, nu hvor de er blevet 12 år. Dermed får man ny viden om udviklingen af astma og allergi – ligesom man vil gennemføre en ny undersøgelse af børnene, den såkaldte Multiple Breath Washout, som muligvis kan afsløre astma, der hidtil ikke har kunnet måles.

Mindre stress og færre sygedage

Indtil nu har behandlingen af astma været styret af lungefunktionsundersøgelser. Disse kan imidlertid ikke måle mildere tilfælde af astma – og derfor kommer børnene først i behandling, når de oplever sværere astmasymptomer, der påvirker deres hverdag. Men ved at diagnosticere og behandle astma, før de egentlige symptomer bryder ud, vil det sandsynligvis være muligt at forebygge sygelighed.

Det vil ikke alene øge patienternes livskvalitet – det vil også mindske stresspåvirkningen af deres forældre og have et betydeligt samfundsøkonomisk potentiale: Cirka hvert 10. barn rammes i dag af astma, og deres sygedage giver hjemmedage for forældrene – og dermed tabt arbejdsfortjeneste for samfundet. Desuden medfører behandlingen af børnene store udgifter for sundhedsvæsnet – både hos de praktiserende læger og på hospitalerne.

Fondsmodtager:Professor, overlæge Hans Bisgaard

Sted:Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital

Projekt:COPSAC (Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood) – 12 års besø

g​

Bevilliget beløb fra Delpulje I:1.150.000 kr.

Samlet budget:4.537.000 kr.

Kontaktperson:Hans Bisgaard, bisgaard@copsac.com, tlf. 3977 7360

Redaktør