Bedre behandling af knoglemetastaser

Mange kræftpatienter oplever spredning af deres sygdom til knoglerne og har brug for en eller flere operationer. Nyt projekt vil samle op på den eksisterende behandling og udvikle en model, der kan forudse patienternes forventede overlevelse efter operation.

​​​​

Ofte spreder forskellige kræftsygdomme sig til knoglerne – såkaldte knoglemetastaser. Det medfører smerter for patienterne og en øget risiko for knoglebrud, fordi knoglerne bliver skrøbelige. Bruddene er i mange tilfælde vanskelige at få til at hele uden operation – undertiden er det nødvendigt at indsætte kunstige led.

Operationer som følge af knoglemetastaser foregår mange steder i Region Hovedstaden – og dette projekt vil samle op på erfaringerne, udvikle et scoringssystem, der bl.a. skal være med til at forudsige patienternes overlevelse efter operation – og slutteligt teste samme system.

Vejen til et mere aktivt liv

Resultaterne af projektet skal bruges til at forbedre planlægningen og organiseringen af den kirurgiske behandling af patienter med knoglemetastaser. Dermed bliver ortopædkirurgerne bedre i stand til at vælge den rette operation for patienterne, så re-operationer i videst muligt omfang kan undgås.

Færre eller slet ingen re-operationer vil have store positive følger for den enkelte patient, som forhåbentlig kan leve et mere aktivt liv med færre smerter og mindre komplikationer. På et mere overordnet niveau vil projektet også kunne få store konsekvenser for planlægningen af behandlingen i hele regionen – og dermed spare store sundhedsøkonomiske ressourcer.

Fondsmodtager: Professor, overlæge, dr. med. Michael Mørk Petersen

Sted: Ortopædkirurgisk Klinik, Rigshospitalet

Projekt: Kirurgisk behandling af knoglemetastaser i det perifere skelet i Region Hovedstaden

Bevilliget beløb: kr. 840.000

Samlet budget: kr. 2.532.000

Kontaktperson: Michael Mørk Petersen, michael.moerk.petersen@regionh.dk, tlf. 3545 8900

Redaktør