Behandling til personer i risiko for at udvikle psykose

Nyt projekt undersøger, om hukommelsestræning og træning i at planlægge opgaver kan være med til at forebygge egentlige psykoser hos personer, som er i høj risiko for at udvikle en psykose.

​​​​​

Den internationale forskning har fundet frem til en række kriterier, som er bestemmende for, om en person er i forøget risiko for at udvikle en psykose; de såkaldte Ultra High Risk-kriterier. Personer med forhøjet risiko for at udvikle en psykose har bl.a. dårligere kognitive funktioner end normalbefolkningen. Det vil sige, at de eksempelvis husker dårligere og har en nedsat evne til at planlægge og udføre opgaver.

I forsøget på at forebygge, at disse patienter udvikler en egentlig psykose, vil man i dette projekt afprøve, om man kan opnå en positiv effekt – og måske forebygge en egentlig psykose – ved at tilbyde kognitiv træning til denne gruppe. Tidligere studier har påvist, at patienter med psykose opnår en god symptomdæmpende effekt af netop denne mentale træningsform.

Kort vej fra udvikling til klinik

Ofte vil unge mennesker, som opfylder Ultra High Risk-kriterierne allerede have søgt hjælp – og dermed kan en behandling hurtigt sættes i værk, hvis undersøgelsen viser den forventede positive effekt. Det vil i givet fald ske i regi af regionens OPUS-team, som allerede varetager deres behandling.

Denne patientgruppe behandles i dag i vid udstrækning med antipsykotisk medicin, som de ofte har god effekt af. Denne behandling kan imidlertid have store bivirkninger, og bør derfor reserveres som en sidste mulighed.

Fondsmodtager: Professor, overlæge Merete Nordentoft

Sted: Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri

Projekt: RCT: Effekt af kognitiv træning på kognitiv funktion og kliniske symptomer hos patienter med høj risiko for at udvikle psykose.

Bevilliget beløb: kr. 1.460.000

Samlet budget: kr. 2.070.000

Kontaktperson: Merete Nordentoft, merete.nordentoft@regionh.dk, tlf.3864 7453

Redaktør