Bestemmer den tidlige tarmflora risikoen for overvægt?

Nyt projekt på Dansk BørneAstma Center undersøger, om man kan forudsige spædbørns risiko for at udvikle overvægt senere i livet ved at undersøge den bakterielle sammensætning i deres tarmsystem.

​​​​

Overvægt er en af de største globale udfordringer på sundhedsområdet: Stadig flere – både børn og voksne – bliver overvægtige og udvikler en række følgesygdomme som fx type 2 sukkersyge og hjerte- og karsygdomme.

Det er velkendt, at en af de største risikofaktorer for at udvikle overvægt som voksen er, at man har været overvægtig i barndommen. Dette projekt undersøger, om der er en sammenhæng mellem bakteriesammensætningen i tarmen hos spædbørn og de samme børns risiko for at blive overvægtige. En sådan sammenhæng kan være en del af forklaringen på, at nogle mennesker kan spise meget uden at tage på, mens andre tager på, selvom de kun indtager få kalorier.

Håb om bedre forebyggelse

I projektet vil forskerne trække på en stor datasamling, den såkaldte COPSAC-2010 kohorte. Den indeholder en bred vifte af data på børn, som følges i klinikken, og den bliver løbende suppleret med nye data under børnenes opvækst.

Viser der sig at være den formodede sammenhæng mellem udvikling af overvægt og en særlig bakteriesammensætning i tarmen, kan det bruges til at styrke forebyggelsen af overvægt. Fx gennem tidligt at tilføre ”gode” bakterier – og måske også til at udvikle nye behandlinger af overvægt.

Fondsmodtager:​ Professor, overlæge Hans Bisgaard

Sted: Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital

Projekt: Relationen mellem fedme og tarmens mikrobiom hos børn

Bevilliget beløb: kr. 1.445.346

Samlet budget: kr. 7.029.892

Kontaktperson: Hans Bisgaard, bisgaard@copsac.com, tlf. 3977 7360

Redaktør