Den gådefulde migræne

Mange lider af migræne, hvilket har store omkostninger både for den enkelte patient og samfundet som helhed. Men endnu ved man ikke, hvorfor migræneanfaldene udløses. Det vil dette projekt undersøge nærmere.

​​​​

Migræne er en kronisk neurologisk sygdom, som rammer mange danskere; helt op til 16 % af danskerne har oplevet et migræneanfald i løbet af det seneste år. Sygdommen er stærkt invaliderende: Global Burden of Disease Survey 2010 slår således fast, at migræne er den 7. mest invaliderende sygdom i verden, og alene i Danmark anslås det, at sygdommen er skyld i mere end 700.000 tabte arbejdsdage om året.

En tredjedel af alle migrænepatienter oplever en såkaldt aurafase før selve hovedpineanfaldet, hvor de bl.a. kan have forbigående forstyrrelser af syns- og følesansen. Det er endnu ukendt, hvad der fremprovokerer anfald af migræne med aura, men dette projekt vil undersøger tre mulige mekanismer: Iltmangel, kulilte og et særligt lægemiddel (acetazolamid), som er under mistanke for at kunne udløse migrænen.

Et kvantespring for forskningen

Sigtet med projektet er at udvikle en model, hvormed man kan undersøge migræne med aura nærmere. Dette er aldrig gjort før – og vil derfor være et kvantespring for den videre forskning i sygdommen. På sigt vil modellen også kunne bruges til at teste ny migrænemedicin.

I projektet vil forskerne bl.a. bruge MR-skanninger til at se på udvidelse af hjernens kar, blodgennemstrømningen i hjernen, aktivitet i hjernens smertebaner samt åbning af blodhjernebarrieren under migræneanfald.

Fondsmodtager: Klinisk lektor, overlæge Messoud Ashina

Sted: Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital

Projekt: Patofysiologiske mekanismer ved migræne med aura

Bevilliget beløb: kr. 1.377.804

Samlet budget: kr. 4.140.864

Kontaktperson: Messoud Ashina, messoud.ashina@regionh.dk, tlf. 4323 2062

Redaktør