En mere sikker diagnose af hjerteklapbetændelse

Mellem 30 og 40 procent af alle patienter med hjerteklapbetændelse dør af deres sygdom i løbet af det første år. Et nyt projekt sigter mod at udvikle nye diagnoseredskaber og at afklare brugen af ultralydsskanninger, så behandlingen kan startes tidligere.

​​

Hjerteklapbetændelse er en meget alvorlig sygdom med høj dødelighed, som hvert år rammer omkring 600 danskere. Sygdommen er vanskelig at diagnosticere – og den ofte forsinkede diagnostik er med til at forringe patienternes prognose.

Tidligere og bedre behandling

Hjerteklapbetændelse skyldes i de fleste tilfælde en bakterieinfektion i blodet, og cirka 15 procent af alle tilfælde af hjerteklapbetændelse skyldes enterokokbakterier. Disse bakterier er svære at behandle, fordi de i mange tilfælde udvikler resistens over for antibiotika. Dette projekt undersøger enterokokkernes genetiske egenskaber nærmere, og på sigt er håbet at udvikle en bakterie gentest, der hurtigt kan identificere de alvorligste infektioner.

På den måde bliver man i stand til at sætte ind med tidlig og skærpet behandling af patienter med de farligste enterokokker i blodet – og en mindre intensiv behandling af patienter, som har en mindre alvorlig infektion. Det vil betyde mindre brug af antibiotika – og være med til at nedsætte risikoen for yderligere udvikling af antibiotikaresistens.

I projektet vil forskerne desuden ultralydsskanne patienter med enterokokker i blodet for at undersøge hvor mange, som udvikler hjerteklapsbetændelse – og finde risikofaktorer for dette. Det vurderes, om man skal bruge ultralydsskanninger af hjertet generelt, så man hurtigere og mere effektiv kan sætte den rette behandling i gang. Det vil mindske dødeligheden og give færre alvorlige komplikationer som eksempelvis blodprop i hjernen hos de patienter, der overlever sygdommen.

Fondsmodtager: Overlæge, dr. med. Niels Eske Bruun 

Sted: Kardiologisk Afdeling, Gentofte Hospital 

Projekt: Hjerteklapbetændelse med enterokok bakterier; Forbedret diagnostik og karakterisering af bakteriernes arvemateriale

Bevilliget beløb: kr. 947.971

Samlet budget: kr. 2.315.273

Kontaktperson: Niels Eske Bruun, niels.eske.bruun@regionh.dk, tlf. 3977 7495

Redaktør