Et mystisk tab af muskelstyrke

Stadig flere får indopereret et kunstigt knæled. Mange aspekter af dette patientforløb er i dag optimeret – men tilbage står et hidtil uforklarligt tab af muskelstyrke i låret efter operationen. Dette projekt søger årsager – og dermed nye behandlingsmetoder.

​​​​​

Mange patienter med svær slidgigt i knæet ender med at få indopereret et kunstigt knæ. Men i forbindelse med operationen svækkes musklen på forsiden af låret så meget, at selv daglige aktiviteter bliver vanskelige at udføre for patienterne.

Årsagerne til muskeltabet er ukendte, men det formodes, at kroppens betændelsestilstand efter operationen spiller ind – sammen med hjernens evne til at aktivere musklen. Dette projekt fokuserer derfor på netop disse to områder.

Nye muligheder for behandling

Hvis det lykkes forskerne at identificere de mekanismer, som er skyld i tabet af muskelstyrke, giver det helt nye muligheder for at sætte ind med målrettet behandling eller genoptræning. Og det gælder uanset om der viser sig at være brug for nye kirurgiske tiltag, medicinsk behandling, en anderledes genoptræningsindsats eller en kombination.

I Danmark er vi kommet meget langt med den såkaldte fast-track kirurgi, som højner kvaliteten af den kirurgiske behandling. Men lige præcis denne problemstilling ved indsættelse af kunstige knæ, er fortsat en alvorlig knast i bestræbelserne på at få patienterne hurtigt og smertefrit tilbage til en normaliseret hverdag. Derfor har dette projekt et meget stort potentiale - der forstærkes yderligere af, at antallet af operationer forventes at stige markant i fremtiden.

Fondsmodtager: Seniorforsker Thomas Bandholm

Sted: Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital 

Projekt: Quadriceps muskel-inhibition efter total knæalloplastik: Mekanismer og behandlingsperspektiver

Bevilliget beløb: kr. 1.499.125

Samlet budget: kr. 3.720.446

Kontaktperson: Thomas Bandholm, thomas.bandholm@hvh.regionh.dk, tlf. 3862 6344


Redaktør