Et nyt skridt før mammografiscreening?

Brystkræft er en udbredt sygdom i den vestlige verden – og for at sætte tidligt ind med behandling tilbyder man i dag mammografiscreening til alle kvinder mellem 50 og 70 år. Dette projekt vil udvikle en metode til at risikovurdere kvinderne, så man kan målrette screeningen.
Hver niende danske kvinde får brystkræft i løbet af sit liv. Jo tidligere sygdommen identificeres og behandlingen starter, jo bedre resultater får man af behandlingen. Derfor tilbyder man i dag landet over mammografiscreening af alle kvinder mellem 50 og 70 år.

I 2013 blev der publiceret et studie, som identificerer 41 nye genetiske markører for brystkræft – og dermed er meget af den genetiske baggrund for brystkræft beskrevet. Med afsæt i denne viden vil dette projekt undersøge, om kvinder kan have gavn af en før-screeningstest forud for invitation til mammografiscreening.

Effektiv risikovurdering

Projektet vil, ved hjælp af materiale fra den såkaldte Herlev/Østerbro-undersøgelse, undersøge gener og sammenligne med udvikling af brystkræft i et bredt udsnit af den kvindelige befolkning i Danmark. Håbet er at udvikle et effektivt redskab til at vurdere ellers raske kvinders risiko for senere at udvikle brystkræft.

Det kan i givet fald benyttes, før man udfører mammografi, så man fremover kun behøver at screene de kvinder, som lægerne i forvejen kan se har en forhøjet risiko for at udvikle brystkræft. Hvis projektet lykkes, vil det muliggøre en mere målrettet brug af sundhedsressourcerne – og også skabe mindre utryghed blandt raske kvinder uden for risikogruppen.

Fondsmodtager: Overlæge Stig Bojesen

Sted: Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital

Projekt: Kan polygen risiko score forbedre screening for brystkræft?

Bevilliget beløb: kr. 1.395.360

Samlet budget: kr. 2.055.360

Kontaktperson: Stig Bojesen, stig.egil.bojesen@regionh.dk, tlf. 3868 3843

Redaktør