Nye biomarkører i udredning af prostatakræft

Forskerne arbejder intensivt på at kortlægge de faktorer, der er forbundet med udviklingen af alvorlig prostatakræft. Håbet er at finde biomarkører, som kan være med til at sikre bedre behandling – og mindske overbehandling.

​​​​​​

Hvert år får omkring 4.200 danske mænd konstateret prostatakræft, og det gør sygdommen til den mest almindelige kræftform blandt mænd herhjemme. Sygdommen kan være dødelig, men ofte har prostatakræft en meget langsom udvikling, så patienterne ikke dør af deres prostatakræft, men af andre sygdomme eller alderdom. Derfor kan tidlig diagnostik være forbundet med overdiagnostik og overbehandling.

I denne undersøgelse leder forskerne derfor efter nye markører fra blod eller kræftvæv, som kan hjælpe lægerne til at skelne mellem henholdsvis den meget alvorlige og den mere fredelige og langsomt udviklende prostatakræft.

Kortlægning af biomarkører

På nuværende tidspunkt er det lykkedes forskere fra bl.a. Copenhagen Prostate Cancer Center i samarbejde med både danske og udenlandske forskerkolleger at identificere 30 procent af de gener, der kan fortælle noget om risikoen for at udvikle prostatakræft. Det er dette arbejde, der danner afsæt for det aktuelle projekt, som både undersøger ændringer i DNA, blod og prostatavæv.

På sigt er det håbet, at den nye viden kan være med til at målrette tidlig opsporing og behandling af patienter med særlig risiko for at udvikle alvorlig prostatakræft. Det vil både kunne optimere behandlingen af denne gruppe – og samtidig nedbringe overbehandling af sygdommen.

Fondsmodtager: Professor, overlæge Peter Iversen

Sted: Copenhagen Prostate Cancer Center, Rigshospitalet

Projekt: Nye biomarkører i udredning og behandling af prostatakræft

Bevilliget beløb: kr. 1.088.185

Samlet budget: kr. 3.070.467

Kontaktperson: Peter Iversen, peter.iversen@regionh.dk, tlf. 3545 2314

Redaktør