Tidlig diagnose af hjertesygdom

Som ved andre sygdomme er succesfuld behandling af hjertesygdom afhængig af, at lægerne opdager sygdommen tidligt i forløbet. Dette projekt undersøger, om hjertets produktion af hormoner kan anvendes som diagnostisk redskab.
320.000 danskere lider af en hjertekarsygdom – en fjerdedel af disse skønnes at have hjertesvigt. De senere årtier er der kommet mange behandlingstiltag, som sikrer hjertepatienter en bedre overlevelse og mindsker eller helt fjerner deres symptomer. Men for at behandlingen skal være effektiv, er en tidlig diagnose af sygdommen afgørende.

Ofte opdages hjertesygdom, fordi patienten oplever smerter. Men andre gange er symptomerne mere diffuse – og der er derfor brug for nye metoder, der med sikkerhed kan diagnosticere hjertesygdomme i de tidligste faser.

Hjertets hormoner i fokus

Dette projekt tager udgangspunkt i, at hjertet producerer en række hormoner, som potentielt vil kunne bruges som biomarkører for sygdom. Man vil undersøge en række såkaldte hjertepeptider, som har vist sig lovende som biomarkører. Håbet er, at lægerne på sigt kan stille diagnosen langt tidligere ved hjælp af en simpel blodprøve.

Desuden vil forskerne kortlægge udvalgte peptiders biologiske funktion, fordi de med stor sandsynlighed også kan udnyttes til at udvikle nye behandlingsstrategier. Sigtet er således både at medvirke til udvikling af nye diagnostiske metoder – og tage et afgørende skridt i retning af nye behandlinger af hjertesygdom.

Fondsmodtager: Professor, overlæge, dr. med. Jens Peter Gøtze

Sted: Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet

Projekt: Når hjertet ”sladrer” til blodet: Identifikation af nye hjertepeptider ved hjertesygdom

Bevilliget beløb: kr. 1.463.000

Samlet budget: kr. 8.033.000

Kontaktperson: Jens Peter Gøtze, jens.peter.goetze@regionh.dk, tlf. 3545 2202

Redaktør