Tidlig målrettet behandling af unge med sukkersyge

Hvert år diagnosticeres over 300 danske børn og unge med type-1 sukkersyge. Et nyt studie undersøger, om forskellige tests kan forudsige, hvem der har særlig gavn af intensiv insulinbehandling helt fra sygdommens debut.

​​​​

Stadig flere børn og unge får konstateret type-1 sukkersyge; det anslås, at antallet af europæiske børn og unge med diagnosen vil stige med omkring 70 procent frem mod 2020. Disse patienter har en stærkt forøget risiko for at få en række alvorlige følgesygdomme såsom hjerte-kar-sygdomme, nervebetændelse, blindhed og nyresvigt.

Tidligere forskning har påvist, at patienter, som har bevaret bare en lille del af evnen til at producere insulin, har en lavere risiko for at udvikle følgesygdomme, fordi deres blodsukker er bedre reguleret. Dette projekt undersøger, om man ved hjælp af bl.a. genetiske tests kan identificere denne gruppe af patienter.

Længere liv og højere livskvalitet

Identificerer forskerne genetiske og immunologiske markører, som er bestemmende for evnen til at producere insulin på længere sigt samt for blodsukkerregulering, bliver det muligt at sætte langt tidligere ind med målrettet behandling.

Derfor vil unge, som ikke har de rette gener eller immunologiske markører, skulle i intensiv insulinbehandling, så snart sukkersygen opdages. Det vil mindske risikoen for at udvikle de alvorlige følgesygdomme – og dermed øge den enkelte patients livskvalitet.

Fondsmodtager: Professor, overlæge, dr. med. Henrik Bindesbøl Mortensen

Sted: Pædiatrisk Afdeling, Herlev Hospital

Projekt: Genetiske markører og immunologiske faktorer associerer til glykæmisk kontrol hos børn med type 1 diabetes

Bevilliget beløb: kr. 907.000

Samlet budget: kr. 1.847.000

Kontaktperson: Henrik Bindesbøl Mortensen, hmor0032@regionh.dk, tlf. 3868 5016

Redaktør