Tidlige og sikre psykiatriske diagnoser

Hvis det lykkes forskerne at finde pålidelige biomarkører, som kan diagnosticere psykiatriske sygdomme og forudsige risikoen for fremtidige sygdomsperioder, har man taget et stort skridt i retning af en mere effektiv og skræddersyet behandling.

​​​​

Psykiatrien mangler sikre tests til at understøtte den rette diagnose, vurdere sygdommens aktivitetsniveau og dermed prognosen for den enkelte patient. Som en følge heraf er det ikke usædvanligt, at patienter, som lider af depression og manio depressive (bipolar) sygdomme, får stillet deres diagnose med op til 10 års forsinkelse. Det betyder, at de kommer meget sent i gang med den rette behandling – og dermed forøges risikoen for, at sygdommen bliver kronisk, markant.

Derfor er forskerne på jagt efter brugbare biomarkører, som kan hjælpe med at diagnosticere psykiske sygdomme korrekt – og måske også forudsige nye sygdomsepisoder. I dette projekt undersøger man en række lovende biomarkører hos enæggede tvillinger og ser på om den ene, begge eller ingen af dem har udviklet depression eller bipolar sygdom.

Et væsentligt skridt fremad

Hvis det lykkes at finde frem til brugbare biomarkører, har forskerne taget et væsentligt skridt i retning af en langt tidligere og mere præcis behandling. Det vil sandsynligvis være med til at forebygge indlæggelser for den enkelte – og dermed mange af de fysiske sygdomme og sociale problemer, som ofte følger i kølvandet på kronisk psykisk sygdom: Det kan være nedsat levetid, nedsat livskvalitet, skilsmisser, tidlig pension mv.

Fondsmodtager: Klinisk forskningslektor, overlæge Maj Vinberg

Sted: Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri 

Projekt: Afdækning af biomarkører for depression og bipolar lidelse ved hjælp af enæggede tvillinger

Bevilliget beløb: kr. 1.500.000

Samlet budget: k. 4.975.000

Kontaktperson: Maj Vinberg, maj.vinberg@regionh.dk, tlf. 3864 7026

Redaktør