Verdens mest avancerede skanner

Verdens bedste PET/MR-skanner står i dag på Rigshospitalet, men forskerne har påvist, at det højt avancerede udstyr ikke laver den optimale billeddannelse af hjernen og dens funktioner. Derfor udvikler de nu en ny algoritme til skanneren.

​​

Rigshospitalet råder over verdens mest avancerede billeddannende udstyr i kombinationen af en ny PET/MR-skanner og en ligeledes ny såkaldt hyperpolarisator, som forstærker PET/MR-skanneres signaler. Udstyret er indkøbt ved hjælp af en donation fra The John and Birthe Meyer Foundation samt midler fra Region Hovedstaden, og gør lægerne i stand til at undersøge et organs stofskifte og funktion, blodforsyning samt anatomi på én gang.

Imidlertid har forskerne på Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET påvist, at der er et alvorligt problem med skannerens matematiske rekonstruktion af data fra hjerneskanninger: Sagt på en forenklet måde regner maskinen ”forkert” – og danner dermed ikke de korrekte billeder af hjernen.

Udvikling af ny algoritme

Derfor er det nødvendigt at udvikle en ny, forskningsbaseret algoritme til at rekonstruere skanningsdata fra PET/MR-skanneren. Det er imidlertid et uhyre kompliceret område, og derfor har forskerne fra Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET indledt et tværfagligt samarbejde med forskere fra bl.a. Harvard, Wien og Knoxville om at udvikle algoritmen.

Når projektet er gennemført og problemet løst, kan de avancerede PET/MR-skanninger indføres som en rutinediagnostik – bl.a. til patienter med hjernetumorer og demens. Ligeledes vil den avancerede skanner fremadrettet være et væsentligt redskab for en række andre forskningsprojekter.

Fondsmodtager: Professor, klinikchef, dr. med. Liselotte Højgaard

Sted: Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet

Projekt: Ny matematisk algoritme til PET/MR-scanning

Bevilliget beløb: kr. 900.000

Samlet budget: kr. 56.200.000

Kontaktperson: Liselotte Højgaard, lottepet@rh.dk, tlf. 3545 4215

Redaktør