Bevillingsmodtagere 2009

​Præsentation af de 11 forskningsprojekter, der modtog støtte fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning i 2009.

​​​​​​​​

Ansøgninger behandlet i alt

Antal ansøgninger modtaget: 227
Antal tilgodesete forskningsprojekter: 11
Samlet bevillingsbeløb: 12 mio. kr. 

Oversigt over fondsmodtagere 2009

Projektbeskrivelser kan findes i den samlet oversigt (se PDF).

Fondsmodtager

Projektsted

Projekt

Bevilliget beløb

Susan Rydahl Hansen

Forskningsenheden for klinisk sygepleje (Enhed for Sygeplejeforskning), Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Kronisk lungesyge patienters mestring af deres problemer efter virtuel indlæg-gelse til forskel fra hospitalsindlæggelse

633.000

Lise Lotte Nystrup Husemoen,

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse)

Vitamin D og diabetes

1.000.000

Andreas Kjær

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet

Molekylær billeddannelse med PET til ikke-invasiv tumorkarakteristik og skræddersyet kræftbehandling

1.300.000

Jens-Ulrik Stæhr Jensen

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital (Amager og Hvidovre Hospital)

The Procalcitonin and Survival Study: Biobank- og databasestudierne

1.200.000

Kirsten Grønbæk

Hæmatologisk afdeling (Hæmatologisk klinik), Rigshospitalet

Fra in vitro til in vivo monitorering af DNA- og histonmetylering ved hæmatolo-giske maligniteter

1.075.430

Aleksander Krag

Gastroenheden, medicinsk sektion, Hvidovre Hospital (Amager og Hvidovre Hospital)

Terapeutiske effekter af terlipressin og dobutamin ved cirrose og ascites. Et randomiseret studie

562.830

Tove Lindhardt

Forskningens Hus (ophørt), Gentofte Hospital

Medinddragelse - et rammeprogram for forskning og forskeruddannelse i sygeplejen

1.500.000

Jannet Svensson

Børneafdelingen Glostrup Hospital (BørneUnge Klinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet)

Forurening, D vitamin og diabetes hos børn og unge

1.134.000

Anne Merete Boas Soja

Afdeling B (Hjertemedicinsk Klinik), Hjertecentret, Rigshospitalet

Intensiv integreret hjerterehabilitering af patienter med glukose intolerance - det randomiserede DANSUK studium

1.200.000

Marianne Christina Klose

Endokrinologisk Klinik (Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Diagnostisk Center), Rigshospitalet

Posttraumatisk hypofyseinsufficiens – incidens, prædiktorer og testvaliditet

1.200.000

Peter Garred

Klinisk Immunologisk afdeling, Sektion 7631(Diagnostisk Center), Rigshospitalet

Ficoliner - bidragsydere til medfødt immunitet

1.200.00

TOTAL

 

 

12.000.000


Redaktør