Bevillingsmodtagere 2010

​Præsentation af de 14 forskningsprojekter, der modtog støtte fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning i 2010.

​​​​

Forskningsfonden 2010

Sundhedsforskning er medvirkende til at sikre et sundhedsvæsen af høj kvalitet og med adgang til den nyeste og mest effektive behandling. Derfor etablerede Regionsrådet i 2008 Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning.

Formålet med forskningsfonden er at skabe et sundhedsvæsen på et højt internationalt niveau, som på bedste vis tilbyder borgere forebyggelse, behandling og andre sundhedsydelser af høj kvalitet.

I 2010 var andet år der blev uddelt midler fra forskningsfonden. Her ønskede regionen særligt at tilgodese:
  • Projekter inden for strategiske forskningsmiljøer og elitemiljøer
  • Projekter inden for spirende forskningsmiljøer og unge talenter
  • Postdocprojekter

Ansøgninger behandlet i alt

Antal ansøgninger modtaget: 108
Antal tilgodesete forskningsprojekter: 14
Samlet bevillingsbeløb: 20 mio. kr.

Oversigt over årets bevillingsmodtagere

Projektbeskrivelser kan findes i den samlet oversigt (se PDF Samlet oversigt over modtagere i 2010).

Fondsmodtager

Projektsted

Projekt

Bevilliget beløb

Mark Ainsworth

Gastroenheden, Medicinsk sektion, Herlev Hospital (Gastroenheden, Herlev og Gentofte Hospital)

Kvantificering af TNF-hæmmer og antistoffer mod TNF-hæmmer til optimering af

biologisk behandling ved Crohn’s sygdom

1.135.000

Messoud Ashina

Dansk Hovedpinecenter og Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital (Neurologisk Klinik, Neuro Centret, Rigshospitalet)

Mekanismer og biologiske markører ved migræne belyst med funktionel MRI

1.340.000

Flemming Bendtsen

Gastroenheden, medicinsk sektion, Hvidovre Hospital (Amager og Hvidovre Hospital)

Bakteriel DNA ved levercirrose: Betydning ved variceblødning og spontan bakteriel

peritonitis

750.000

Kåre Engkilde

Videncenter for Allergi, Dermato-allergologisk afdeling (Hud- og Allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital), Bartholin Instituttet og Det

Biovidenskabelige Fakultet

Kan kontaktallergiske haptener bruges i behandlingen og profylakse af type 1

diabetes?

1.186.200

Anders Fink-Jensen

Børne og Ungepsykiatrisk Center, Bispebjerg (Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center)

TEA forsøget. Tolerabilitet og Effekt af Antipsykotika hos børn og unge med

psykose

2.475.000

Julie Gehl

Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital (Herlev og Gentofte Hospital)

Metoder til tidlig verifikation af behandling med elektrokemoterapi og genterapi

1.817.500

Sine Reker Hadrup

Hæmatologisk Afdeling, Herlev Hospital

Optrævling af T celle immunitet imod Merkel celle polyomavirus

1.000.000

Gunilla Ann-Marie Høyer-Hansen

Finsenslaboratoriet, Rigshospitalet (Finsenscentret, Rigshospitalet), Københavns Biocenter

Udtryk og lokalisation af receptoren for urokinase plasminogen aktivator, uPAR, ved

kræft i mave-tarmkanalen, brug af uPAR ved diagnose og prognose

815.000

Jens Kastrup

Kardiologisk Laboratorium (Hjertemedicinsk klinik), Hjertecentret, Rigshospitalet

Autolog mesenkymal stromal cellebehandling af patienter med kronisk myokardieiskæmi

2.085.000

Filip Krag Knop

Diabetologisk Forskningsenhed, Medicinsk afdeling F, Gentofte Hospital (Medicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital)

Galdesyrerinduceret GLP-1-sekretion- fysiologi patofysiologi og antidiabetisk

behandlingspotentiale

1.200.00

Gitte Moos Knudsen

Neurobiologisk Forskningsenhed/Cimbi, Rigshospitalet (Neurocentret, Rigshospitalet)

Svingninger i kvindelige kønshormoner: Effekt på hjernens serotonerge

transmittersystem, funktion og struktur samt stressreaktioner

1.800.000

Sten Madsbad

Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital (Medicinsk Enhed, Endokrionologisk Sektion, Amager og Hvidovre Hospital)

Remission af type 2 diabetes efter bariatrisk kirurgi

960.000

Merete Osler

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Koncern Plan og Udvikling

placeret på Glostrup Hospital. (Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, placeret på Bispebjerg Hospital)

Har ændringer i telomerlængde en betydning for hvorfor vi ældes forskelligt?

775.000

Inge Marie Svane

Center for Cancer Immunterapi, Hæmatologisk afdeling & Onkologisk afdeling,

Herlev Hospital (Herlev og Gentofte Hospital)

Klinisk evaluering af cellulær immunterapi som kræftbehandling

2.661.300

TOTAL

 

 

20.000.000

 

​Om Forskningsfonden

Regionsrådet etablerede i 2008 Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning med et ønske om at sætte fokus på sundhedsforskning.

 
Fonden har igennem en årrække støttet strategiske forskningsprojekter af høj kvalitet, og den er et vigtigt virkemiddel i den fortsatte udvikling af sundhedsforskningen i Region Hovedstaden – til gavn både for det samlede sundhedsvæsen og for væksten i regionen.
 
Fra 2009 til 2018 er ca. 176 mio. kr. blevet fordelt på 160 projekter.

Redaktør