Bevillingsmodtagere 2011

​Præsentation af de 23 forskningsprojekter, der modtog støtte fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning i 2011. 

​​​​​​​​​​

Forskningsfonden 2011

Sundhedsforskning er medvirkende til at sikre et sundhedsvæsen af høj kvalitet og med adgang til den nyeste og mest effektive behandling. Derfor etablerede Regionsrådet i 2008 Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning.

Formålet med forskningsfonden er at skabe et sundhedsvæsen på et højt internationalt niveau, som på bedste vis tilbyder borgere forebyggelse, behandling og andre sundhedsydelser af høj kvalitet

I 2011 uddelte Region H. for tredje gang midler fra forskningsfonden. Med uddelingen har ønskede man særligt at tilgodese: 

  • Projekter inden for strategiske forskningsmiljøer og elitemiljøer 
  • Projekter inden for spirende forskningsmiljøer og unge talenter 
  • Postdocprojekter

De udvalgte projekter har alle et højt udviklingspotentiale, der vil komme patienterne i sundhedsvæsenet og borgerne til gavn.

Ansøgninger behandlet i alt

Antal ansøgninger modtaget: 112
Antal tilgodesete forskningsprojekter: 23
Samlet bevillingsbeløb: 25 mio. kr.

Oversigt over fondsmodtagere 2011

Projektbeskrivelser kan findes i den samlet oversigt (se PDF Samlet oversigt over modtagere i 2011).

Fondsmodtager

Projektsted

Projekt

Bevilliget beløb

Thomas Hansen

Psykiatrisk Center Sct.Hans

Identifikation og karakterisering af høj-risiko genvarianter for udviklingsforstyr­relser og psykiatriske lidelser

1.693.000

Marianne Benn

Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital (Herlev og Gentofte Hospital)

Kønshormoner, genetisk variation og risiko for hjertekarsygdom

1.600.000

Thomas Bjarnsholt

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet (Diagnostisk Center, Rigshospitalet)

Karakterisering af, hvorvidt bakterier er til stede på implantater fra patienter uden kliniske tegn på infektion

1.500.000

Ulla Feldt-Rasmussen

Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, (Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Abdominal Centret) Rigshospitalet

Indflydelsen af hormonforstyrrende stoffer samt indtagelse af sporstofferne jod og selen på skjoldbruskkirtlens funktion

1.500.000

Rigmor Højland Jensen

Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital

Sygdomsmekanismer ved forhøjet væsketryk i hovedet

1.500.000

Anders Juul

Afdeling for Vækst og Reproduktion (Klinik for Vækst og Reproduktion, Juliane Marie Centret), Rigshospitalet

Genetiske og epigenetiske markører for pubertet

1.500.000

Finn Cilius Nielsen

Center for Genomisk Medicin, (Genomisk, Medicinsk Enhed, Diagnostisk Center), Rigshospitalet

Exome sekventering af unge brystkræftpatienter negative for patogen BRCA1/BRCA2-mutation

1.500.000

Jesper Hastrup Svendsen

Kardiologisk Klinik B, (Hjertemedicinsk Klinik, Hjertecentret) Rigshospitalet

ARVAF: Mekanismerne bag arvelig atrieflimren

1.500.000

Andreas Kjær

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, (Neuro Centret) Rigshospitalet

Molekylær billeddannelse med PET til ikke-invasiv tumorkarakteristik

og skræddersyet kræftbehandling

1.080.000

Jens Bukh

Copenhagen Hepatitis C Program (CO-HEP), Infektionsmedicinsk Afdeling og Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital (Amager og Hvidovre Hospital

Individualiseret behandling af patienter med kronisk hepatitis C med nye

lægemidler, der er rettet direkte mod virusset

1.000.000

Peter Garred

Klinisk Immunologisk Afdeling, (Diagnostisk Center) Rigshospitalet

En ny faktor, som regulerer medfødt immunitet

1.000.000

Julia Sidenius Johansen

Onkologisk Afdeling R og Medicinsk Afdeling O, Herlev Hospital

Identifikation af mikroRNA-biomarkører i blodet til tidlig diagnose og prognose af patienter med kræft i bugspytkirtlen

1.000.000

Merete Nordentoft

Psykiatrisk Center København

Effekten af dialektisk adfærdsterapi på selvskadende adfærd hos patienter med borderline personlighedsforstyrrelse

1.000.000

Micheal Dyrgaard Lundov

Videncenter for Allergi, Dermato-Allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital

Bakterier og håndeksem – et postdoc-projekt

965.000

Bente Appel Esbensen

Forskningsenhed for sygepleje og sundhedsvidenskab, Glostrup Hospital

Joint Resources. En tværvidenskabelig undersøgelse af fysisk aktivitet hos patienter med reumatoid artrit

900.000

Morten Hedegaard

Obstetrisk Klinik, Rigshospitalet

Krop og trivsel – under og efter graviditeten

800.000

Jeanne Duus Johansen

Dermato-allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital

Filaggrinsystemets betydning for eksem og allergi – et studie af gen-miljø interaktion og fænotyper

800.000

Henrik B. W. Larsson

Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, Glostrup Hospital

Undersøgelse og validering af nye neurobiologiske metoder til karakterisering og monitorering af multipel sklerose

800.000

Henrik Enghusen Poulsen

Klinisk Farmakologisk Laboratorium, Rigshospitalet

RNA-oxidation ved diabetes, Alzheimers sygdom og hjertesvigt; en ny patogenetisk mekanisme

800.000

Claus Henrik Nielsen

Institut for Inflammations-forskning, Rigshospitalet

Allotypisk variation i interleukin-6-receptor-genet som determinant

for klinisk respons på tocilizumab

782.422

Frederik Kreiner

Reumatologisk Afdeling, Rigshospitalet

Studier af sygdomsmekanismer og behandling ved polymyalgia reumatika

634.804

Gedske Daugaard

Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

MikroRNA som diagnostisk redskab hos patienter med levermetastaser

fra kendte og ukendte primærtumorer

634.774

Morten Tange Kristensen

Fysioterapien og Ortopædkirurgisk Afdeling, Hvidovre Hospital

Fysioterapi med styrketræning opstartet tidligt efter operation for hoftebrud. Kan det lade sig gøre og med hvilken effekt?

510.000


​​Om Forskningsfonden

Regionsrådet etablerede i 2008 Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning med et ønske om at sætte fokus på sundhedsforskning.

 
Fonden har igennem en årrække støttet strategiske forskningsprojekter af høj kvalitet, og den er et vigtigt virkemiddel i den fortsatte udvikling af sundhedsforskningen i Region Hovedstaden – til gavn både for det samlede sundhedsvæsen og for væksten i regionen.
 
Fra 2009 til 2018 er ca. 176 mio. kr. blevet fordelt på 160 projekter.


Redaktør