Bevillingsmodtagere 2012

​Præsentation af de 28 forskningsprojekter, der modtog støtte fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning i 2012. 

​​​​​​​​​​

Forskningsfoden 2012

Sundhedsforskning er medvirkende til at sikre et sundhedsvæsen af høj kvalitet og med adgang til den nyeste og mest effektive behandling. Derfor etablerede Regionsrådet i 2008 Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning.

Formålet med forskningsfonden er at skabe et sundhedsvæsen på et højt internationalt niveau, som på bedste vis tilbyder borgere forebyggelse, behandling og andre sundhedsydelser af høj kvalitet.

I 2012 er det fjerde gang, at Region H. uddeler midler fra forskningsfonden. Som led i implementering af ”Politik for sundhedsforskning 2020” var opslaget for første gang delt i to. 20 mio. kr. var reserveret til medfinansiering af forskningsprojekter af høj kvalitet inden for en bred vifte af forskningsprojekter, og 5 mio. kr. var afsat til særlige strategiske satsninger inden for temaerne sundhedstjenesteforskning og velfærdsforskning.

Med uddelingen har ønskede man særligt at tilgodese: 

  • Projekter inden for strategiske forskningsmiljøer og elitemiljøer 
  • Projekter inden for spirende forskningsmiljøer og unge talenter

Udvikling og implementering af nye behandlingsmuligheder og teknologier i klinisk praksis har været et særligt fokuspunkt til gavn for patienter, medarbejdere og regionen som helhed.

Ansøgninger behandlet i alt

Antal ansøgninger modtaget: 167
Antal tilgodesete forskningsprojekter: 28
Samlet bevillingsbeløb: 25 mio. kr.

Oversigt over årets bevillingsmodtagere

Projektbeskrivelser kan findes i den samlet oversigt (se PDF Samlet oversigt over modtagere i 2012).

Pulje 1

Fondsmodtager

Projektsted

Projekt

Bevilliget beløb

Hans Bisgaard

Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital (Herlev og Gentofte Hospital)

COPSAC (Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood)

– 12 års besøg

1.150.000

Jens Kastrup

Kardiologisk Laboratorium 2014 (Hjertemedicinsk Klinik, Hjerte Centret), Rigshospitalet

Stamcelleretention og sporing med magnetisk resonans efter indsprøjtning i

hjertet hos patienter med kranspulsåresygdom

1.150.000

Gunilla Høyer-Hansen

Finsenlaboratoriet (Finsens Centret), Rigshospitalet

Metastatisk tarmkræft: Kan levermetastasernes histologiske vækstmønstre og

udtryk af proteiner vejlede valget af terapi?

1.100.000

Jens Bukh

Copenhagen Hepatitis C Program (CO-HEP), Infektionsmedicinsk Afdeling og

Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital (Amager og Hvidovre Hospital)

Udvikling af nye fuld-længde cellekultur systemer af hepatitis C virus varianter,

der fremmer basal- og klinisk forskning

1.000.000

Kasper Iversen

Hjertemedicinsk Afdeling B (Hjertemedicinsk klinik, Hjertecentret), Rigshospitalet

Peroral antibiotisk behandling af endocarditis (POET-studiet)

1.000.000

Marianne Juhler

Neurokirurgisk Afdeling (Neurokirurgisk klinik, Neuro Centret), Rigshospitalet

Fraktioneret stereotaktisk strålebehandling af godartede svulster i forreste

kraniebund – komplikationer og prognose

1.000.000

Gitte Moos Knudsen

Center for Integrated Molecular Brain Imaging (ophørt), Rigshospitalet

Et hjerneatlas af hjernens serotonerge transmittersystem og dets projektioner

1.000.000

Stefan P. Mortensen

Center for Inflammation og Metabolisme (Finsenscentret), Rigshospitalet

Røde blodceller, ATP og vaskulær dysfunktion i type 2 diabetes

1.000.000

Søren Møller

Klinisk Fysiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital (Amager og Hvidovre Hospital)

Effekt af rifaximin på hæmodynamik og inflammation hos patienter med

levercirrose

1.000.000

Lone Skov

Dermato-allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital (Hud & Allergiafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital)

Betydning af UV-stråling hos patienter med filaggrin genmutation, relevans for

hudkræft og påvirkning af immunsystem

1.000.000

Lena Specht

Onkologisk Klinik og Radioterapiklinikken (Finsenscentret/Diagnostisk Center), Rigshospitalet

Immunhistokemiske markører og funktionel billeddannelse som grundlag for

individualiseret stråleterapi

1.000.000

Inge Marie Svane

Hæmatologisk Afdeling og Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital (Herlev og Gentofte Hospital)

Immun-modulerende virkning af ny kræftmedicin som strategi til at øge effekten

af T-celleterapi til modermærkekræft patienter

1.000.000

Jannet Svensson

Børneafdelingen, Herlev Hospital (Børne-Ungeafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital)

Kemikalier, mikronæringsstoffer eller diæt ved fødslen eller debut af diabetes

– hvilken rolle spiller de?

1.000.000

Henrik Bindesbøl Mortensen

Pædiatrisk Afdeling E, Herlev Hospital (Børne-Ungeafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital)

Effekten af horisontalt overført exogent miRNA på forekomst og sygdoms

progression hos børn med type 1 diabetes

900.000

Vibeke Backer

Lungemedicinsk Afdeling L, Bispebjerg Hospital

Behandlingsrefraktær astma – hvilken rolle spiller lungernes microbiom?

750.000

Henning Bundgaard

Hjertemedicinsk Afdeling B (Hjertemedicinsk klinik, Hjertecentret), Rigshospitalet

Hypertrofisk kardiomyopati– mulighed for medicinsk blokering af sygdomsudviklingen

ved tidlig klinisk og genetisk opsporing

700.000

Christina Rostrup Kruuse

Neurologisk Afdeling, Herlev Hospital

Betydningen af blodkarvæggens celler ved slagtilfælde

700.000

Lise Tarnow

Den kliniske forskningsenhed, Steno Diabetes Center A/S (Steno Diabetes Center Copenhagen)

Effekten af CPAP-behandling på insulinsensitivitet hos patienter med

type 2 diabetes og obstruktiv søvnapnø

700.000

Pär Ingemar Johansson

Region Hovedstadens Blodbank, Rigshospitalet

Betydning af sympathoadrenal aktivering og endothelskade for udvikling af

koagulopati, organsvigt og død hos traumepatienter

650.000

Flemming Bendtsen

Gastroenheden, Hvidovre Hospital (Amager og Hvidovre Hosptial)

Prædikative faktorer og betydningen af compliance for sygdomsforløbet ved

inflammatorisk tarmsygdom i æraen af biologisk behandling

600.000

Kirsten Grønbæk

Hæmatologisk Afdeling (Hæmatologisk Klinik, Finsenscentret), Rigshospitalet

Genetik og epigenetik i hæmatologisk cancer: Hvad driver DNA-metylering, og

hvorledes driver DNA-metylering den maligne klon?

600.000

Sten Madsbad

Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital (Medicinsk Enhed, Endokrinologisk Sektion, HVH, Amager og Hvidovre Hospital),

Patofysiologiske undersøgelser over remission af type 2 diabetes efter gastric

bypass kirurgi

500.000

TOTAL

 

 

2.000.000

 

 Pulje 2

Fondsmodtager

Projektsted

Projekt

Bevilliget beløb

Jesper Hastrup Svendsen

Kardiologisk Klinik B (Hjertemedicinsk klinisk, Hjerte Centret), Rigshospitalet

Atrieflimren påvist ved kontinuerlig ekg-monitorering vha. Loop Recorder og

blodprop i hjernen hos høj-risiko individer: LOOP

2.000.000

Merete Nordentoft

Psykiatrisk Center København

Projekt CHANGE – det gælder livet

1.000.000

Anders Fink- Jensen

Psykiatrisk Center København

KinectTM-baseret måling af bevægeforstyrrelser hos unge skizofrene patienter

800.000

Poul Jørgen Jennum

Klinisk Neurofysiologisk Afdeling, Glostrup Hospital (Neurologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital)

Søvnforstyrrelser ved Parkinsonisme

700.000

Annette Erlangsen

Forskerenheden, Psykiatrisk Center København

Opfølgning af behandling til selvmordstruede ved regionale kompetencecentre

500.000

TOTAL

 

 

5.000.000

 

​Om Forskningsfonden

Regionsrådet etablerede i 2008 Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning med et ønske om at sætte fokus på sundhedsforskning.

 
Fonden har igennem en årrække støttet strategiske forskningsprojekter af høj kvalitet, og den er et vigtigt virkemiddel i den fortsatte udvikling af sundhedsforskningen i Region Hovedstaden – til gavn både for det samlede sundhedsvæsen og for væksten i regionen.
 
Fra 2009 til 2018 er ca. 176 mio. kr. blevet fordelt på 160 projekter.Redaktør