Bevillingsmodtagere 2013

​Præsentation af de 20 forskningsprojekter, der modtog støtte fra region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning i 2013.

​​​​​​​​​

Forskningsfonden 2013

Sundhedsforskning er medvirkende til at sikre et sundhedsvæsen af høj kvalitet og med adgang til den nyeste og mest effektive behandling. Derfor etablerede Regionsrådet i 2008 Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning.

Formålet med forskningsfonden er at skabe et sundhedsvæsen på et højt internationalt niveau, som på bedste vis tilbyder borgere forebyggelse, behandling og andre sundhedsydelser af høj kvalitet.

I 2013 er det femte gang, at Regionen Hovedstaden uddeler midler fra forskningsfonden.

Med afsæt i ”Politik for Sundhedsforskning 2020” var opslaget for anden gang delt i to. 20 mio. kr. var reserveret til medfinansiering af forskningsprojekter af høj kvalitet inden for en bred vifte af forskningsprojekter, og 5 mio. kr. var afsat til særlige strategiske satsninger inden for temaerne implementeringsforskning, palliationsforskning og rehabiliteringsforskning.


Med uddelingen ønskede man denne gang særligt at tilgodese forskningsprojekter, hvor kvaliteten er i top, og hvor udvikling og implementering af nye behandlingsmuligheder og teknologier i kliniske praksis har været et særligt fokuspunkt til gavn for patienter, medarbejdere og regionen som helhed.

Ansøgninger behandlet i alt

Antal ansøgninger modtaget: 146
Antal tilgodesete forskningsprojekter: 20
Samlet bevillingsbeløb: 25 mio. kr.

Oversigt over årets bevillingsmodtagere

​​​​​Pulje 1

Fondsmodtager

Projektsted

Projekt

Bevilliget beløb

Bo Torben Porse

Finsenlaboratoriet, (Finsenscentret) Rigshospitalet

Identifikation af nye angrebsmål til behandling af Akut Myeloid Leukæmi

1.500.000

Ewa Rajpert-De Meyts

Afdeling for Vækst og Reproduktion (Klinik for Vækst og Reproduktion, Juliane Marie Centret), Rigshospitalet

Kønsdifferentierings-forstyrrelser og risiko for germinalcelle cancer:

Nye diagnostiske markører

1.500.000

Carsten Rygaard Hjorthøj

Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri

Randomiseret forsøg om to versus fem års specialiseret opsøgende behandling

i første episode psykose – OPUS 2

1.500.000

Maj Vinberg

Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri

Afdækning af biomarkører for depression og bipolar lidelse ved

hjælp af enæggede tvillinger

1.500.000

Thomas Bandholm

Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital (Amager og Hvidovre Hospital)

Quadriceps muskel-inhibition efter total knæalloplastik:

Mekanismer og behandlingsperspektiver

1.499.125

Jens Peter Gøtze

Klinisk Biokemisk Afdeling (Diagnostisk Center), Rigshospitalet

Når hjertet ”sladrer” til blodet: Identifikation af nye hjertepeptider ved hjertesygdom

1.463.000

Merete Nordentoft

Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri

RCT: Effekt af kognitiv træning på kognitiv funktion og kliniske symptomer

hos patienter med høj risiko for at udvikle psykose.

1.460.000

Hans Bisgaard

Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital (Herlev og Gentofte Hospital)

Relationen mellem fedme og tarmens mikrobiom hos børn

1.445.346

Stig Bojesen

Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital (Herlev og Gentofte og Hospital)

Kan polygen risiko score forbedre screening for brystkræft?

1.395.360

Peter Iversen

Copenhagen Prostate Cancer Center, (Urologisk klinik, Abdominalcentret) Rigshospitalet

Nye biomarkører i udredning og behandling af prostatakræft

1.088.185

Hans Christian Wulf

Dermato-Venerologisk Afdeling og Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital (Bispebjerg og Frederiksberg Hospital)

Pheomelanins rolle i modermærkekræft

991.338

Niels Eske Bruun

Kardiologisk Afdeling, Gentofte Hospital (Herlev og Gentofte Hospital)

Hjerteklapbetændelse med enterokok bakterier:

Forbedret diagnostik og karakterisering af bakteriernes arvemateriale

947.971

Hartwig Roman Siebner

Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Hvidovre Hospital

Kortlægning af hjernens forbindelser efter svær traumatisk hjerneskade

til at forstå og forudsige genvinding af bevidsthed

922.587

Henrik Bindesbøl Mortensen

Pædiatrisk Afdeling, Herlev Hospital (Børne- & Ungeafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital)

Genetiske markører og immunologiske faktorer associerer til glykæmisk

kontrol hos børn med type 1 diabetes

907.000

Liselotte Højgaard

Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET (Diagnostiskcenter), Rigshospitalet

Ny matematisk algoritme til PET/MR-scanning

900.000

Pulje 2

 Fondsmodtager

Projektsted

Projekt

Bevilliget beløb

Ove Andersen

Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital (Amager og Hvidovre Hospital)

Den akut indlagte ældre medicinske patient: Implementering af redskab

til risikopatientidentifikation i en akutmodtagelse

1.490.301

Anders Nyboe Andersen

Fertilitetsklinikken (Juliane Marie Centret), Rigshospitalet

Fertilitetsrådgivning til kvinder og par i den reproduktive alder

1.461.316

Michael Mørk Petersen

Ortopædkirurgisk Klinik (HovedOrtoCentret), Rigshospitalet

Kirurgisk behandling af knoglemetastaser i det perifere skelet i Region Hovedstaden

840.000

Christoffer Johansen

Onkologisk Afdeling (Onkologisk Klinik, Finsenscentret), Rigshospitalet

Sexologisk og urologisk rehabilitering til mænd opereret for

prostatakræft og deres partnere

810.667


​Om Forskningsfonden

Regionsrådet etablerede i 2008 Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning med et ønske om at sætte fokus på sundhedsforskning.

 
Fonden har igennem en årrække støttet strategiske forskningsprojekter af høj kvalitet, og den er et vigtigt virkemiddel i den fortsatte udvikling af sundhedsforskningen i Region Hovedstaden – til gavn både for det samlede sundhedsvæsen og for væksten i regionen.
 
Fra 2009 til 2018 er ca. 176 mio. kr. blevet fordelt på 160 projekter.

Redaktør