Bevillingsmodtagere 2013

​Præsentation af de 20 forskningsprojekter, der modtog støtte fra region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning i 2013.

​​​​​​​​​

Antal ansøgninger modtaget: 146
Antal tilgodesete forskningsprojekter: 20
Samlet bevillingsbeløb: 25 mio. kr.

I 2013 er det femte gang, at Regionen Hovedstaden uddeler midler fra forskningsfonden.

Med afsæt i ”Politik for Sundhedsforskning 2020” var opslaget for anden gang delt i to. 20 mio. kr. var reserveret til medfinansiering af forskningsprojekter af høj kvalitet inden for en bred vifte af forskningsprojekter, og 5 mio. kr. var afsat til særlige strategiske satsninger inden for temaerne implementeringsforskning, palliationsforskning og rehabiliteringsforskning.

Med uddelingen ønskede man denne gang særligt at tilgodese forskningsprojekter, hvor kvaliteten er i top, og hvor udvikling og implementering af nye behandlingsmuligheder og teknologier i kliniske praksis har været et særligt fokuspunkt til gavn for patienter, medarbejdere og regionen som helhed.

Titlen på de 20 projekter der modtog støtte - klik på hver enkelt for yderligere information​​

Den gådefulde migræne
Bedre behandling af knoglemetastaser
Forebygg​else af modermærkekræft
En mere sikker diagnose af hjerteklapbetændelse
Verdens mest avancerede skanner
Behandling til personer i risiko for at udvikle psykose
Er fem års OPUS bedre end to?
Nye biomarkører i udredning af prostatakræft
Højere livskvalitet for patient og pårørende
Bedre behandling af ældre
Fertilitetsrådgivning til kvinder og par
Et mystisk tab af muskelstyrke
Tidlig målrettet behandling af unge med sukkersyge
Bestemmer den tidlige tarmflora risikoen for overvægt?
Et nyt skridt før mammografiscreening?
Tidlige og sikre psykiatriske diagnoser
Bedre forståelse af kønsudviklingen
Første skridt mod ny leukæmi-medicin
Kortlægning af bevidsthedens mekanismer
Tidlig diag​nose af hjertesygdom

​​​​​
Redaktør