Bevillingsmodtagere 2014

​Præsentation af de 21 forskningsprojekter, der modtog støtte fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning i 2014.

​​​​​​​​​​​

Ansøgninger behandlet i alt

Antal ansøgninger modtaget: 178
Antal tilgodesete forskningsprojekter: 21
Samlet bevillingsbeløb: 25 mio. kr.

I 2014 er det sjette gang, at Region Hovedstaden uddeler midler fra forskningsfonden.

I 2014 er der i alt uddelt 25. mio. kr.

Som et led i implementering af ”Politik for sundhedsforskning 2020” var opslaget i år for første gang delt i tre. I lighed med tidligere år bestod opslaget af en pulje med frie midler til en bred vifte af forskningsfelter og en strategisk pulje, hvor årets tema var ”Shared care for kroniske sygdomme med fokus på implementering”.

Således har der været fokus på at implementere nye former for samarbejder om den kroniske patient mellem eksempelvis hospitaler, kommuner og egen læge.

Årets nye og tredje pulje tilgodeser forskningsprojekter blandt professionsbachelorer, da regionen også ønsker at styrke og understøtte dette spirende forskningsområde.

Læs pressem​eddelelsen for dette års uddeling her

Titlen på de 21 projekter der modtog støtte
​​​​

Fondsmodtager

Projektsted

Projekt

Bevilliget beløb

Jens Lundgren

Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi, Rigshospitalet

Udvikling og evaluering af et shared care behandlingssystem for hepatitis C

på misbrugscentre i Region Hovedstaden

2.653.000

Ruth Frikke-Schmidt

Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet

Nye gener for demens – målrettet forebyggelse og behandling

1.500.000

Andreas Kjær

Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet

Udvikling af nye PET tracere og theranostics til kræft

1.500.000

Jacob Tfelt-Hansen

Hjertemedicinsk Afdeling B, Rigshospitalet

Årsager og risikomarkører for pludselig død hos unge i Danmark

1.500.000

Thomas Werge

Institut for Biologisk Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans, Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiske lidelsers molekylære patologi: Systembiologisk dissektion

1.493.134

Karsten Buschard

Bartholin Instituttet, Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Forebyggelse eller tidlig behandling af type 1 diabetes

1.476.522

Jonas Bjerring Olesen

Hjertemedicinsk Forskningsenhed 1, Gentofte Hospital

Nye orale antikoagulantia – hvad med de nyresyge?

1.472.418

Julia Sidenius Johansen

Onkologisk og Medicinsk Afdeling, Herlev Hospital

MikroRNA i kræftvæv som biomarkører for effekt af behandling med bevacizumab

1.471.360

Børge Nordestgaard

Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital

Påvirker allergirisikoen for at udvikle kræft eller infektioner?

1.465.323

Inge Marie Svane

Center for Cancer Immunterapi-CCIT, Hæmatologisk Afdeling og Onkologisk Afdeling,

Herlev Hospital

Kliniske fase III forsøg med T-celleterapi til behandling af patienter med udbredt

modermærkekræft

1.440.000

Jens Kastrup

Kardiologisk Laboratorium, Hjertecenteret, Rigshospitalet

Fedtvævsderiverede mesenchymale stromale cellers regenerative egenskaber

1.370.000

Michael Kjær

Institut for Idrætsmedicin, Ortopædkirurgisk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Muskelskader: Karakterisering, vævs-regeneration og optimal klinisk behandling

1.224.840

Allan Vaag

Medicinsk Endokrinologisk Klinik, Rigshospitalet

Muskel- og fedtstamcelle epigenetik og funktion i føtal programmering

af type 2 diabetes

1.210.000

Merete Hædersdal

Dermatologisk Afdeling D, Bispebjerg Hospital

Ny targeteret behandling af hudcancer med laser og topikalt applicerede

systemiske anti-cancer lægemidler

1.200.000

Pär Ingemar Johansson

Region Hovedstadens Blodbank, Rigshospitalet

Endotheldysfunktion og overlevelse efter genoplivet hjertestop

940.000

Bente Appel Esbensen

Forskningsenheden for sygepleje- og sundhedsvidenskab, Glostrup Hospital

REU-STOP – Intensiv rygestopintervention til patienter med leddegigt

619.201

Stig Peter Magnusson

Forskningsenheden for Muskuloskeletal Rehabilitering og Institut for Idrætsmedicin,

Bispebjerg Hospital

Elektrisk somatosensorisk stimulation til genoptræning af den paretiske arm i den akutte apopleksi fase – en RCT

593.450

Jens Peter Ellekilde Bonde

Arbejds- og miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Føtal eksponering for kemikalier og risiko for infertilitet, overvægt og prædiabetes

i voksenlivet

467.688

Peter Lange

Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre Hospital

Effekten af fysisk træning hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

467.688

Lars Bo Nielsen

Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet

Mikropartikler og sygdomsspecifikke antistoffer som biomarkører

for hjerte-karsygdom i patienter med kronisk nyresygdom

467.688

Jes Olesen

Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital

Analyse af migræne mekanismer hos rotter og mennesker ved

Næste Generations Sekventering

467.688

Redaktør