Bevillingsmodtagere 2015

Præsentation af de 29 forskningsprojekter, der modtog støtte fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning i 2015.

​​​​​​​​​​​

Ansøgninger behandlet i alt i 2015

​Antal ansøgninger modtaget: 138
Antal tilgodesete forskningsprojekter: 29
Samlet bevillingsbeløb: 25 mio. kr.

I 2015 er det syvende gang, at Region Hovedstaden uddeler midler fra forskningsfonden.

I 2015 blev uddelt i alt 17. mio. kr.

Med afsæt i Region Hovedstadens politiske målsætninger var opslaget i 2015 for anden gang delt i tre, hvor minimum 17 mio. kr. var reserveret til medfinansiering af forskningsprojekter af høj kvalitet inden for en bred vifte af forskningsprojekter, op til 5 mio. kr. var afsat til særlige strategiske satsninger inden for temaet "Lidelser i bevægeapparatet: Forebyggelse, behandling og rehabilitering" og op til 3 mio. kr. til professionsbachelor-projekter.​

​Titlen på de 29 projekter der modtog støtte

Pulje 1

Fondsmodtager

Projektsted

Projekt

Bevilliget beløb

Anders Odgaard

Ortopædkirurgisk Afdeling, Gentofte Hospital

Forbedring af resultater efter operation med knæprotese

3.500.000

Thomas Quaade Bandholm

Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital

Koordineret konservativ og kirurgisk behandling af patienter med artrose:

En pragmatisk tilgang

1.500.000

 

Pulje 2

Fondsmodtager

Projektsted

Projekt

Bevilliget beløb

Thordis Thomsen

Abdominalcentret, Rigshospitalet

PreParE – Forebyggelse af parastomal buledannelse

1.200.000

Bente Appel Esbensen

Reumatologisk Klinik, Hoved-Orto-Centeret, Rigshospitalet, Glostrup

Tru-E-Spine – Trust, Etnicity and Spine

– intervention overfor rygsmerter hos patienter med tyrkisk etnisk baggrund

600.000

Hanne Konradsen

Forskningsenheden og Center for Diabetesforskning, Gentofte Hospital

Type 2-diabetes på tværs af sektorer – et forskningsprogram

600.000

Stig Peter Magnusson

Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Bispebjerg Hospital

Har belastningsgrad og restitutionstid indflydelse på klinisk effekt,

sene morfologi og biokemi ved patellar tendinopati?

600.000

 

Pulje 3

Fondsmodtager

Projektsted

Projekt

Bevilliget beløb

Tina Vilsbøll

Center for Diabetesforskning, Medicinsk afdeling F, Gentofte Hospital

HYPO_HJERTE: Inducerer hypoglykæmi klinisk relevante arytmier

hos patienter med type 2-diabetes?

1.500.000

Kerstin Jessica Plessen

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstadens Psykiatri

OCD-trial: Neurale mediatorer for effekten af kognitiv adfærdsterapi

for OCD hos børn og unge

1.475.000

Eva Prescott

Kardiologisk Afdeling Y, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Behandling af mikrovaskular angina blandt kvinder – et ”proof of concept” studie

900.000

Mikkel-Ole Skjødt

Klinisk Immunologisk Afdeling og Vævstypelaboratoriet,

Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Molekylær kommunikation mellem immunforsvaret og koagulationssystemet

900.000

Thomas Werge

Institut for Biologisk Psykiatri, Psykiatrisk Center Sct. Hans,

Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiske lidelsers epigenetik – identificering af nye biomarkører

900.000

Hans Bisgaard

Dansk BørneAstma Center,

Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood, Gentofte Hospital

ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten

825.000

Sten Madsbad

Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hosptial

Effekten af gastrisk sleeve på glukosestofskiftet

og de appetitregulerende hormoner ved type 2-diabetes

825.000

Daniel Hargbøl Madsen

Center for Cancer Immunterapi, Herlev Hospital

Udredning af M2-makrofagers rolle for kræft-udvikling og metastasering

825.000

Celeste Porsbjerg

Lungemedicinsk Afdeling L, Bispebjerg Hospital

Ny immunbehandling af svær astma

800.000

Birte Glenthøj

CNSR & CINS, Psykiatrisk Center Glostrup, Region Hovedstadens Psykiatri

Stratificering af skizofreni ud fra ændringer i dopamin, glutamat og

belønningssystemet: Betydning for behandlingssrespons

784.000

Anders Fink-Jensen

Psykiatrisk Center København, Afdeling O, Region Hovedstadens Psykiatri

Vil GLP-1 receptorstimulation reducere alkoholindtaget

hos patienter med alkohol-afhængighed?

750.000

Bente Klarlund Pedersen

Center for Inflammation og Metabolisme og Center for Aktiv Sundhed, Rigshospitalet

FYSIK – Fysisk træning for Styrkelse af gastro-Intestinale Kræftpatienter

726.480

Ali Salanti

Center for Medicinsk Parasitologi, Rigshospitalet samt ISIM, Københavns Universitet

Udvikling af en bred cancerspecifik behandling baseret på et malariaprotein

700.000

Ellen Christine Leth Løkkegaard

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital

Forløsning ved kejsersnit – mulig betydning for børnenes risiko for psykiatriske og neuropsykiatriske lidelser

589.520

Vibeke Backer

Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital

Ufrivillig barnløshed & astma:

Er årsagen ubalance i den immunologiske biomarkør kaldet VEGF?

500.000

Jens Bukh

Copenhagen Hepatitis C Program,

Infektionsmedicinsk Afdeling og Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital

HEAT-HCV: Høj Effektiv Antiviral Terapi til Hepatitis C Virus kontrol

 

500.000

Thomas van Overeem Hansen

Enhed for Genomisk Medicin, Rigshospitalet

Identifikation, funktionel analyse og risikoestimering af

nye genvarianter involveret i bryst- og ovariekræft

500.000

Helle Krogh Johansen

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet

Kan rotationsbehandling med antibiotika forhindre resistensudvikling?

500.000

Søren Møller

Funktions- og Billeddiagnostisk Enhed, Hvidovre Hospital

Udvikling af hjertesvigt hos patienter med levercirrose – et 2 årigt forløbsstudie

500.000

Merete Nordentoft

Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri

TAILOR-trial: En undersøgelse af skræddersyede individuelle

behov for antipsykotisk medicin

500.000

Flemming Pociot

Pædiatrisk Afdeling, Herlev Hospital

Er epigenetik en ætiologisk faktor ved type 1 diabetes?

500.000

Susanne Dam Poulsen

Infektionsmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet

COCOMO: The Copenhagen Co-Morbidity i HIV Study

500.000

Hartwig Siebner

Danish Researchcenter for Magnetic Resonance, Hvidovre Hospital

Ny behandling af Levo-Dopa induceret dyskinesier med ikke-invasiv

transkraniel hjernestimulation hos patienter med Parkinsons sygdom

500.000

​​​​​​

Redaktør