Bevillingsmodtagere 2018

I alt 22 forskningsprojekter har modtaget samlet 22 mio. kr. fra Forskningsfondens 2018 uddeling. De 22 mio. kr. skal styrke forskningen indenfor en bred vifte af sundhedsfaglige felter. I 2018 er det 10. gang der uddeles midler fra Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning.

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Forskningsfonden 2018

Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning modtog i 2018 i alt 75 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 155 mio. kr. Til rådighed for uddelingen var samlet 22 mio. kr. Opslaget for 2018 var fordelt på tre puljer. Puljerne har alle taget afsæt i Region Hovedstadens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022.

Forskningsfondens 2018 uddeling fokuserede på de fire prioriterede forskningsområder, understøttelse af de spirende forskningsmiljøer og at øge hjemtaget af eksterne forskningsmidler.

Forskningsfondens tre puljer 

Pulje 1, "Store projekter indenfor sundhedstjenesteforskning" henvendte sig til de store strategiske forskningsprojekter i Region Hovedstaden. Denne pulje havde 15 mio. kr. til rådighed for uddeling og i alt kom der 33 ansøgninger til denne pulje.

Pulje 2 "Spirende forskningsmiljøer og spirende forskningsfelter inden for sundhedstjenesteforskning" puljen modtog i alt 32 ansøgninger og uddelte samlet 5 mio. kr.

Pulje 3 "Incitamentspulje – Øget antal ansøgninger til internationale fonde" havde til formål at øge antallet af ansøgninger til store internationale fonde, eksempelvis EU og NIH. Puljen støtter udgifter i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger til udvalgte internationale fonde, og havde 2 mio. kr. til rådighed for uddeling.

Årets bevillingsmodtagere

Nedenfor kan du se et overblik over bevillingsmodtagerne fra Region Hovedstaden Forskningsfond til Sundhedsforskning 2018. Ansøgningerne til pulje 1 og 2 blev bedømt af et bedømmelsesudvalg bestående af 14 aktive forskere fra regionen. Pulje 3 blev uddelt administrativt.

Pulje 1: Store strategiske projekter indenfor sundhedsforskning

Ansøgers navn

Sted for projektets udførelse

Projekttitel

Bevilliget beløb

Ann Tabor

Projektet vil finde sted på de fire gynækologisk-obstetriske afdelinger i Region Hovedstaden. Projektet er forankret i obstetrisk klinik, Rigshospitalet, i samarbejde med de gynækologisk-obstetriske afdelinger på Herlev hospital, Hvidovre hospital og Nordsjællands hospital.

Screening for svangerskabsforgiftning fra en sundhedsfaglig, bruger-orienteret og sundhedsøkonomisk vinkel

1.826.600

Hans Bisgaard

Dansk BørneAstma Center Herlev, Børne og Unge Afdeling Herlev og Gentofte Hospital. Projektet er en del af CAG’en ”Modulating the Infant Microbiome for Disease Prevention” og arbejdet udføres i tæt samarbejde med disse partnere.

Det tidlige livs virom og risikoen for udvikling af astma, allergi og eksem i barndommen

2.500.000

Henning Bundgaard

Herlev-Gentofte Hospital, Hvidovre Hospital og Rigshospitalet.

Copenhagen Baby Heart Study – Impact: Opfølgning af verdens største kohorte af nyfødte

2.500.000

Niels Jørgensen

Klinik for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet.

Sædkvalitet og helbred på lang sigt

2.043.350

Børge Grønne Nordestgaard

Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital.

Metabolomics af fedtpartikler i blodet og undergruppers betydning for hjerte-kar-sygdom inkl. sygdomme i hjerteklapperne

2.043.350

Andreas Kjær

Department of Clinical Physiology, Nuclear Medicine & PET and Cluster for Molecular Imaging, Rigshospitalet, University of Copenhagen.

Udvikling af nye immun-PET tracere og målrettet stråleterapi til udvidelse af immunterapis anvendelsesområde

2.043.350

Jens Bukh

Copenhagen Hepatitis C Program (CO-HEP), Department of Infectious Diseases, Hvidovre Hospital.

Udvikling af hepatitis C virus vaccine baseret på hel-virus eller virus-lignende partikler

2.043.350

Pulje 2: Spirende forskningsmiljøer og -felter indenfor sundhedstjenesteforskning

Ansøgers navn

Sted for projektets udførelse

Projekttitel

Indstillet beløb

Lars Simon Rasmussen

Rigshospitalet; HovedOrtoCentret, Herlev & Gentofte Hospital; Akutafdelingen og Hjertemedicinsk afdeling, Nordsjællands hospitaler; Akutafdelingen.

Individuel Early Warning Score – klinisk vurdering til at forbedre observation og risikovurdering af indlagte patienter

751.833

Dina Cortes

Akutberedskabet i Ballerup, Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) , Herlev Hospital, Børneafdeling, Herlev Hospital og Børneafdelingen, Hvidovre Hospital.

 

 

 

 

 

                                         

Anvendelse af telemedicin ved kontakt til Akutberedskabet 1813 om syge børn

1.062.042

Sisse Rye Ostrowski

Dept. of Clinical Immunology 2034, Blood Bank Quality Control Laboratory & Stem Cell Facility Research Laboratory, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, and Solid State Pharmaceutics, Dept. of Pharmacy.

Udvikling af frysetørrede blodplader for bedre præ-hospital behandling af blødende patienter samt udnyttelse af ressourcer

1.062.042

Lars Nannestad Jørgensen

Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital.

Det nationale tarmkræftscreenings projekt: - en detaljeret analyse af patientrelaterede og økonomiske faktorer

1.062.042

Tine Dalsgaard Clausen

Department of Gynecology and Obstetrics, Nordsjællands Hospital, Hillerød.

Screening for gestationel diabetes: Er implementering af nye kriterier berettiget i en dansk population?

1.062.041

Pulje 3: Incitamentspuljen – Øget antal ansøgninger til internationale fonde

Pulje 3 blev i 2018 uddelt for anden gang, og havde 2 mio. kr. til rådighed. 10 regionale forskningsprojekter har modtaget en bevilling på 100.000-200.000 til udarbejdelsen af ansøgning til store internationale fonde. Heri er inkluderet programmer indenfor Horizon 2020 programmet, National Institute of Health, United States Department of Defence og National Science Foundation.

I opslagsteksten til pulje 1 henvises til Region Hovedstadens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022: 

Region Hovedstadens Forskningsstrategi for Sundhedsforskning 2018-2022.pdf

Om Forskningsfonden

Regionsrådet etablerede i 2008 Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning med et ønske om at sætte fokus på sundhedsforskning.

 
Fonden har igennem en årrække støttet strategiske forskningsprojekter af høj kvalitet, og den er et vigtigt virkemiddel i den fortsatte udvikling af sundhedsforskningen i Region Hovedstaden – til gavn både for det samlede sundhedsvæsen og for væksten i regionen.


Såfremt der ikke er kvalificerede ansøgninger i en af de enkelte pulje, fordeles midlerne til kvalificerede ansøgninger i den/de øvrige puljer.
 
Siden 2009 er ca. 176 mio. kr. blevet fordelt på 160 projekter.

Redaktør