Bedre prognostik af modermærkekræft

​Ny undersøgelse af to biomarkører kan måske resultere i et nyt redskab til at forudsige sygdomsudviklingen, når patienter diagnosticeres med ondartet modermærkekræft. Dermed bliver det enklere at undgå over- og underbehandling af sygdommen.

​Ondartet modermærkekræft rammer årligt ca. 2.000 danskere, hvilket gør det til den sjette hyppigste kræftform herhjemme. Hvis sygdommen opdages i tide kan mange helbredes ved et simpelt kirurgisk indgreb. For patienter med sygdom i et mere fremskredent stadium, er det imidlertid vanskeligt at forudsige prognosen. Det gør det svært på forhånd at tilrettelægge den korrekte behandling, så man hverken over- eller underbehandler.

Dette projekt undersøger to markører, som forhåbentlig kan anvendes til at forudsige sygdommens udvikling hos den enkelte patient. Den ene er et særligt protein i blodplasma, som i nogle mindre studier har vist en sammenhæng med overlevelse. Den anden markør er længden på kromosomernes ender, der i tidligere studier har vist sig at hænge sammen med en øget risiko for dødelighed i forbindelse med kræft.

Færre sygedage og bedre overlevelse
På trods af de senere års bedre muligheder for behandling af ondartet modermærkekræft er dødeligheden ikke faldet. Men hvis markørerne viser sig egnede, vil metoden enkelt kunne implementeres i klinisk praksis. Det vil betyde, at man i fremtiden allerede ved diagnosetidspunktet vil kunne give en vurdering af prognosen for den enkelte patient. Og dermed tilrettelægge en mere præcis behandling end i dag og på langt sigt måske forbedre overlevelsen.

Tilsvarende er der også store perspektiver for regionen og samfundet: Forbedres behandlingen af den sjette hyppigste kræftform vil det medføre sparede ressourcer i form af færre sygedage for patienten og reducerede udgifter til unødvendig overbehandling.

Fondsmodtager: Professor, overlæge, dr. med. Stig Egil Bojesen
Sted: Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Gentofte Hospital
Projekt: Prognostiske faktorer for malignt melanom
Bevilliget beløb: kr. 750.000
Samlet budget: kr. 4.074.178
Kontaktperson: Stig Egil Bojesen, stig.egil.bojesen@regionh.dk, tlf. 3868 3843
Redaktør