Blodstørkning bidrager til immunforsvaret

​Meget tyder på, at der er en tæt sammenhæng mellem blodstørkningsevnen og immunforsvaret – og da mange kritisk syge patienter får et lavt indhold af blodplader og udvikler blødningsforstyrrelser, kan det øge risikoen for infektionskomplikationer og derved forværre deres prognose markant. Ny forskning undersøger denne sammenhæng for at blive bedre til at udpege de patienter, som har en forhøjet risiko for komplikationer til deres sygdom.

​Mange kritisk syge patienter udvikler blødningsforstyrrelse og et lavt indhold af blodplader i blodet. Det er en alvorlig tilstand, som øger risikoen for at dø – og i det hele taget giver en dårligere prognose. Meget tyder nemlig på, at blodstørkning og blodplader bidrager væsentligt til kroppens immunforsvar ved at være med til at bekæmpe infektioner og fungere som immunceller.

I dette projekt undersøger man blodstørkningsevnen og blodpladetal hos patienter med nedsat immunfunktion – enten på grund af forskellige typer sygdomsbehandling som dialyse, kemoterapi og organ-/stamcelletransplantation eller på grund af en autoimmun sygdom. Desuden fokuserer projektet på, hvordan man behandler denne tilstand. Håbet er at finde metoder til at forudsige behandlingseffekten hos den enkelte patient, samt hvem der måtte have en forøget risiko for af få nye infektioner og sygdomstilbagefald.

Bedre sygdomsforståelse
Projektet er unikt i kraft af sin størrelse: Blodstørkningsevnen måles hos 350 patienter, mens blodpladetallet undersøges på omkring 29.000 patienter registreret i en database. Desuden skiller projektet sig ud, fordi man undersøger en potentielt helt ny sammenhæng mellem immunforsvaret, blodstørkning og blodpladetal i en bred vifte af diagnoser, hvor patienterne har en svækket immunfunktion.

Projektet vil være med til at styrke udviklingen af personlig medicin: Hvis man bliver i stand til at udpege de patienter, som er i en given risikogruppe, kan man også målrette behandlingen til dem. Det er et banebrydende skift i tilgangen til patientbehandling, og forventningen er, at projektet ikke bare vil medføre markant bedre sygdomsforståelse og –prognose, men vil også kunne bidrage til en mere effektiv udnyttelse af sundhedsvæsnets ressourcer.

Fondsmodtager: Overlæge, klinisk forskningslektor, dr. med. Sisse Rye Ostrowski
Sted: Klinisk Immunologisk Afdeling samt CHIP, Infektionsmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet
Projekt: Betydning af hæmostase og trombocytter for immunkompetence hos
immunkompromitterede patienter
Bevilliget beløb: kr. 1.168.868
Samlet budget: kr. 1.960.098
Kontaktperson: Sisse Rye Ostrowski, sisse.rye.ostrowski@regionh.dk, 
tlf. 2443 0464
Redaktør