Forebyggelse af tilbagefald efter kemo

​Kemoterapi er en voldsom behandling og nogle patienter oplever enten meget farlige bivirkninger til behandlingen eller vanskeligt behandlede tilbagefald efter behandlingen. Nyt forskningsprojekt sigter mod at finde denne gruppe patienter, før de starter kemoterapi, så de kan tilbydes andre former for kræftbehandling.

​Hvert år dør omkring 300 danskere af lymfekræft – oftest på grund af tilbagefald efter kemoterapi. Desuden udvikler op til 10 procent af de patienter, som får højdosis kemoterapi, leukæmi som en bivirkning til behandlingen. Når en kræftpatient får tilbagefald af sygdom efter kemoterapi, er det i de fleste tilfælde meget vanskeligt at behandle effektivt.

Ny forskning peger på at defekte stamceller kan være årsag til tilbagefaldet. Og med dette projekt forsøger forskerne på forhånd at identificere de lymfekræftpatienter, der er i risiko for tilbagefald, ved at undersøge deres stamceller, før kemoterapien indledes.

Bedre behandling og reducerede omkostninger
Hvis man bliver i stand til på forhånd at identificere de patienter, der har særlig høj risiko for tilbagefald og alvorlige bivirkninger, kan man i stedet tilbyde dem en mildere og mere præcis biologisk behandling af deres kræftsygdom. Det vil sige, at sygdommen bekæmpes ved hjælp af stoffer der findes naturligt i kroppen. På denne måde skånes de for en behandling, som kan have potentielt skadelige bivirkninger.

Imidlertid er denne biologiske behandling langt dyrere end kemoterapi. Derfor kan en mere præcis diagnostik ikke bare skåne den enkelte patient for tilbagefald og farlige bivirkninger, men også sikre at ressourcerne i sundhedsvæsnet anvendes bedst muligt.

Fondsmodtager: Professor, overlæge Kirsten Grønbæk
Sted: Epi-/Genomlaboratoriet, Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet
Projek: Er genfejl i patientens stamceller årsag til tilbagefald eller ny hæmatologisk
cancer efter højdosis kemoterapi?
Bevilliget beløb: 750.000 kr.
Samlet budget: 3.755.000 kr.
Kontaktperson: Kirsten Grønbæk, kirsten.groenbaek@regionh.dk, tlf. 3545 6086
Redaktør