Genetisk overblik over kræft hos børn

​I projektet STAGING vil forskerne kortlægge alle genomiske forandringer hos samtlige danske børn med kræft i en treårig periode. Det vil give et unikt overblik over sygdomsudvikling og sygdoms–mekanismer – og kan medføre en mere målrettet behandling og tidligere forebyggelse hos den kræftramtes familie.

​Hvert fjerde dødsfald hos europæiske børn under 15 år skyldes kræft, og mellem 10 og 20 procent af kræfttilfældene skyldes en genetisk disposition. Dette projekt vil, som noget unikt på verdensplan, igennem tre år kortlægge alle genomiske forandringer, både medfødte og de som er erhvervet i kræftcellerne, hos samtlige danske børn med kræft.

Det vil give en unik viden om de genetiske årsager og øvrige mekanismer bag udvikling af kræft hos børn. Samtidig vil man også fremover kunne følge børnenes sygdomsudvikling via registerundersøgelser – og dermed blive klogere på sygdomsudvikling på langt sigt.

Forebyggelse hos søskende
For den enkelte patient vil projektet kunne betyde, at kræftbehandlingen på sigt bliver mere effektiv og med færre bivirkninger, fordi man vil kunne iværksætte en målrettet behandling ud fra biologiske parametre. Forskerne vil på sigt også kunne udvikle bedre metoder til at kunne vurdere, om der vil være øget risiko for ny kræftsygdom hos den enkelte patient.

Desuden vil man i projektet også kunne identificere øget risiko for kræftsygdom hos søskende og andre slægtninge, idet nogle genomiske forandringer er nedarvede. Derfor vil man kunne tilbyde screening for sygdom samt forebyggende tiltag, så både kræfthyppighed og kræftdødelighed minimeres. Af samme årsag har forskerne også inkluderet antropologiske studier i projektet for at undersøge, hvordan det påvirker både patienterne og deres familier at leve med en arvelig kræftsygdom, som involverer hele familien.

Fondsmodtager: Professor, overlæge, klinikchef Anne-Marie Axø Gerdes
Sted: Klinisk Genetisk klinik og Børne-Unge Klinikken, Juliane Marie Centeret, Rigshospitalet
Projekt: STAGING: Sekventering af tumor og germline DNA – betydning og nationale instrukser
Bevilliget beløb: kr. 1.168.870
Samlet budget: kr. 20.995.500
Kontaktperson: Anne-Marie Axø Gerdes, anne-marie.gerdes@regionh.dk, 
tlf. 3545 4889
Redaktør