Hvad betyder vores omgivelser for vores bevægemønstre?

​Meget tyder på, at de fysiske omgivelser har betydning for, om den enkelte dansker lever et stillesiddende eller moderat aktivt liv. Og eftersom motion er en uhyre effektiv ”medicin” ved forebyggelse af en række kroniske sygdomme, kan den rette indretning af vores omgivelser have stor sundhedsmæssig effekt.

Sport og fysisk aktivitet spiller en stor rolle for vores helbred: Mange timers stillesiddende adfærd hver dag ser ud til at øge risikoen for at udvikle især hjertekarsygdom, type 2-diabetes – og i sidste ende dø en for tidlig død.

Nye studier peger desuden på, at de fysiske omgivelser vi lever i, har stor betydning for, hvor meget vi bevæger os i hverdagen, og dermed også for vores risiko for at udvikle kronisk sygdom. Dette projekt vil derfor undersøge, hvilke faktorer i omgivelserne der henholdsvis hæmmer og fremmer fysisk aktivitet og stillesiddende adfærd.

Et led i en målrettet forebyggelse
Konkret vil projektet give svar på en række spørgsmål, herunder: Hvor meget sidder, går, står, løber og cykler voksne danskere i Region Hovedstaden i gennemsnit i hverdagen, på arbejde, hjemme og i fritiden? Hvor i omgivelserne foregår aktiviteten, og hvilke omgivelser og bevægemønstre er forbundet med henholdsvis høj og lav risiko for sygdom? Denne viden tilvejebringes gennem helbredsundersøgelser kombineret med at deltagerne udstyres med bevægelsessensorer og GPS-målere.

Resultaterne vil være centrale for fremtidige sygdomsforebyggende indsatser og for projekter, der skal mindske forværringen af eksisterende kronisk sygdom, for eksempel blandt patienter med hjertekarsygdom eller diabetes. Det vil kunne åbne op for målrettede indsatser, som også inddrager omgivelserne i et forsøg på at øge den fysiske aktivitet – og for at vi indretter vores omgivelser, så de mest muligt forebygger stillesiddende adfærd.

Fondsmodtager: Seniorforsker, ekstern lektor Mette Aadahl
Sted: Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
Projekt: Stillesiddende adfærd og fysiske aktivitetsmønstre – kontekst og kardiometabolisk risikoprofil blandt voksne danskere
Bevilliget beløb: 500.000 kr.
Samlet budget: 3.444.141 kr.
Kontaktperson: Mette Aadahl, mette.aadahl@regionh.dk, tlf. 3863 3359
Redaktør