Hvordan opstår psykose

​I et unikt projekt følger forskerne en stor gruppe danske børn, hvoraf flertallet har en øget risiko for at udvikle psykisk sygdom senere i livet. Håbet er at blive klogere på de tidlige sygdomssymptomer – og dermed kunne sætte ind med tidlige forebyggende tiltag.

​Børn af forældre med alvorlig psykisk sygdom som for eksempel skizofreni og bipolar sygdom, har en øget risiko for selv at blive psykisk syge som voksne. I løbet af barndommen har de oftere psykoselignende symptomer end deres jævnaldrende, hvilket i sig selv er en risikofaktor for senere at udvikle en psykose.

I dette studie vil forskerne lave en efterundersøgelse af 522 nu 11-årige børn født af forældre med skizofreni, bipolar sygdom eller uden disse diagnoser. Børnene blev første gang undersøgt i forhold til sprog, intellekt, social, motorisk og psykiatrisk funktion, da de var syv år gamle.

Den aktuelle efterundersøgelse skal belyse udviklingen af psykoselignende oplevelser hos børnene, undersøge risikofaktorer for psykose – herunder blandt andet stress – samt se på, hvordan såkaldt theory of mind påvirker psykoselignende oplevelser. Theory of mind er evnen til at forstå mentale tilstande og sociale signaler fra andre og menes at være en beskyttende faktor mod udvikling af psykiske vanskeligheder.

Tidlig forebyggelse
Det overordnede formål med projektet er at øge viden om, hvordan og hvornår psykose og alvorlig psykisk sygdom opstår. På den måde vil forskere blive bedre til at identificere særligt sårbare børn tidligere end man kan i dag og dermed tage et skridt i retning af at udvikle tidlige, forbyggende interventioner. Forhåbentlig kan det være med til at reducere omfanget af alvorlige psykiske sygdomme, som ofte er invaliderende for den enkelte patient – og forbundet med store samfundsmæssige udgifter.

Fondsmodtager: Forskningslektor Anne Amalie Elgaard Thorup
Sted: Psykiatrisk Center København samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstadens Psykiatri
Projek: Social kognition og psykoselignende symptomer hos 522 11-årige børn fra
The Danish High Risk and Resilience Study – VIA 11
Bevilliget beløb: kr. 750.000
Samlet budget: kr. 8.688.000
Kontaktperson: Anne Amalie Elgaard Thorup, anne.amalie.elgaard.thorup@regionh.dk, tlf. 3864 7355
Redaktør