Lysbehandling til indlagte depressionspatienter

​Nyudviklede belysningskilder, som imiterer døgnets rytme og årets gang, kan muligvis forbedre behandlingen af depression.

​Depression er en meget udbredt sygdom, som man mener rammer op til 25 procent af alle kvinder og op til 12 procent af alle mænd i Danmark. Sygdommen udgør et alvorligt sundhedsproblem, og selvom behandlingen er blevet betydeligt forbedret gennem årene, er der stadig en stor gruppe patienter, som kun kommer delvist og/eller langsomt ud af en depressiv episode.

I dette projekt undersøger man, om en ny type LED-belysning, som imiterer dagslys og døgnrytme, såkaldt dynamisk lys, har en positiv effekt på depressionsbehandlingen. Det dynamiske lys skifter automatisk i farvesammensætning og styrke hen over døgnet og gennem året, og håbet er, at lyset kan mindske patienternes behov for medicinsk behandling og give et hurtigere behandlingsforløb.

Bedre behandling og mindre energiforbrug
I projektet vil der derfor blive installeret nye belysningskilder på psykiatriske sengestuer, og derefter følges patienterne, som udsættes for det dynamiske lys. Der måles på depressionsgrad, søvn og medicinforbrug samt indlæggelsestid.

Har lyskilderne den forventede effekt, så kan de enkelt implementeres i både eksisterende og nybyggede afdelinger. Ud over den potentielt forbedrede behandling med mindre medicinforbrug og kortere indlæggelser, som i sig selv kan frigøre ressourcer til andre behandlingsindsatser, vil der også være en afledt effekt af at indføre det dynamiske lys: LED-teknologien er nemlig også mere energieffektiv end de gængse lyskilder.

Fondsmodtager: Klinisk forskningslektor, overlæge, ph.d. Klaus Per Juul Martiny
Sted: Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri
Projekt: ROOM-LIGHT: Dynamisk LED-lys som behandling af depression hos indlagte patienter – et randomiseret klinisk studie
Bevilliget beløb: kr. 750.000
Samlet budget: kr. 2.853.135
Kontaktperson: Klaus Per Juul Martiny, klaus.martiny@regionh.dk, tlf. 3864 47100
Redaktør