Mere målrettet brug af ECT

​Man har brugt elektrokonvulsiv behandling i snart 80 år – og med god effekt. Alligevel er der mange ubesvarede spørgsmål omkring effekt og bivirkninger. Nyt forskningsprojekt undersøger patienterne før og efter behandling med MR-skanninger af hjernen i et forsøg på at kunne forudsige effekten og bivirkningerne af behandlingen.

​Elektrokonvulsiv behandling (ECT) er den mest effektive behandling af svære depressioner. Metoden bruges derfor hyppigt i Danmark – i cirka fem procent af alle tilfælde af psykisk sygdom og særligt ved livstruende depressioner. Men selvom behandlingen er både videreudviklet og forfinet, siden den blev opfundet i 1938, knytter der sig stadig ubesvarede spørgsmål til den: Hvorfor oplever mange bivirkninger som for eksempel hukommelsespåvirkning? Kan ECT skade hjernevævet? Hvorfor får nogle hurtigt tilbagefald efter at have fået det godt? Og er det muligt at forudsige, hvem der vil få god effekt, og hvem der vil få svære bivirkninger?

I dette projekt vil man undersøge disse spørgsmål ved hjælp af MR-skanninger før og efter ECT-behandlingen samt ved neuropsykologiske tests. Håbet er at finde forhold, der kan forudsige både effekten og bivirkningerne af behandlingen samt blive klogere på, om bivirkningerne hænger sammen med en fysisk påvirkning af hjernevævet. Desuden vil man vurdere kvaliteten af de tests, der i dag bruges til at måle ændringer i patienternes hukommelse.

Enkel implementering med stor effekt
Formålet med projektet er således at forstå baggrunden for hukommelsesbivirkningerne, så man bedre kan forudsige, hvem der vil få disse bivirkninger. Og eftersom flere tusinder mennesker hvert år behandles med ECT er der et stort udviklingspotentiale i projektet: Hvis man bliver i stand til at forudsige bivirkninger eller manglende effekt af behandlingen, kan lægerne fremover målrette behandlingen til de patienter, som vil have gavn af ECT.

Resultaterne fra projektet vil nemt kunne implementeres i den kliniske praksis – både i Region Hovedstaden og i resten af verden. Den øgede viden om behandlingsformen kan også anvendes til at fjerne myter om ECT og forsikre patienterne om behandlingens sikkerhed, hvilket i dag er et væsentligt klinisk problem.

Fondsmodtager: Professor, overlæge, forskningsleder Poul Videbech
Sted: Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning, Psykiatrisk Center Glostrup, Region Hovedstadens Psykiatri
Projek: Det danske ECT/MRI projekt: Et studie af autobiografisk hukommelse
efter ECT (WP II)
Bevilliget beløb: kr. 570.656
Samlet budget: kr. 6.423.662
Kontaktperson: Poul Videbech, poul.videbech@regionh.dk, tlf. 3864 0442
Redaktør