Ny behandling til ældre med hoftebrud

En banal faldulykke kan have fatale konsekvenser for ældre: Hvert år dør mange som følge af et hoftebrud – og endnu flere får nedsat førlighed, dårligere livskvalitet og øget behov for offentlig hjælp. Nyt forskningsprojekt undersøger om anabolsk steroid behandling og kosttilskud kan forbedre resultatet af den fysiske genoptræning.

Hvert år pådrager 7.000 ældre borgere i Danmark sig et hoftebrud efter en faldulykke – heraf 1.800 i Region Hovedstaden. Dødeligheden er høj blandt disse patienter, mange genindlægges, og omkring halvdelen genvinder ikke deres tidligere muskelstyrke eller funktionsevne, hvorfor de ofte har større behov for hjælp fra det offentlige og måske brug for en ny bolig.

Dermed kan det også konstateres, at man trods mange års arbejde med at optimere og udvikle genoptræningstilbuddet til denne patientgruppe stadig ikke er i mål: Træning alene synes ganske enkelt ikke at være tilstrækkeligt.

Behandling med steroider og kosttilskud
I dette projekt vil forskerne derfor kombinere styrketræning med behandling med anabolsk steroid og proteintilskud. Denne kombination har i andre projekter vist sig at have en positiv effekt på andre patientgrupper og hos raske personer. 

Hvis kombinationen også viser sig effektiv hos ældre med hoftebrud, kan den være med til at reducere dødeligheden, mindske antallet af genindlæggelser og reducere behovet for offentlig hjælp. Det vil øge livskvaliteten hos den enkelte markant – og også have en stor samfundsøkonomisk effekt. Ikke mindst fordi den nye kombination af træning og behandling også kan udbredes til lignende, skrøbelige patientgrupper.

Fondsmodtager: Seniorforsker, fysioterapeut Morten Tange Kristensen
Sted: Ortopædkirurgisk Afdeling og Fysio- og Ergoterapeutisk Afdeling, Hvidovre Hospital
Projekt: Effekt af styrketræning kombineret med protein og anabolsk steroid tilskud på rehabilitering af patienter med hoftebrud
Bevilliget beløb: kr. 750.000
Samlet budget: kr. 2.133.000
Kontaktperson: Morten Tange Kristensen, morten.tange.kristensen@regionh.dk,
tlf. 3862 6191
Redaktør