Ny målrettet kræftbehandling

​Ny metode til målrettet behandling af kræfttyper, som i dag ofte kun forsinkes med et kirurgisk indgreb, har vist sig uhyre effektiv i musemodeller. Dette projekt fortsætter derfor arbejdet med at udvikle en ny kræftbehandling.

​Projektet sigter mod at udvikle nye behandlingsformer mod kræfttyper, der i dag ikke kan behandles med andet end kirurgi. Det drejer sig om en meget alvorlig type hjernekræft, hvor en operation kun kan forsinke kræftsygdommen og altså ikke helbrede den, samt primær knoglekræft, som i mange tilfælde har spredt sig til andre dele af kroppen, og derfor heller ikke kan helbredes med kirurgi.

I projektet vil man angribe kræftcellerne med et meget potent giftstof, som er koblet sammen med et særligt antistof. Dette antistof binder i langt højere grad til kræftceller end til normale celler, hvorfor giftstoffet ikke vil skade kroppens raske celler eller væv.

Et skridt videre mod en ny behandling
Projektet baserer sig på studier af mus med de kræfttyper, som kan rammes med denne behandling, og hvor behandlingen har vist sig meget lovende: Musene blev kureret for kræftsygdommen uden åbenlyse bivirkninger. Derfor fortsætter projektets deltagere arbejdet i retning af at udvikle et egentlig medikament til brug for kræftpatienter.

Forskerne sigter mod at fremskaffe et såkaldt proof-of-concept, så man i et selvstændigt firma eller med en industriel partner kan gå videre med den egentlige medicinudvikling. Når og hvis projektet ender med en målrettet ny kræftbehandling, vil det selvsagt have en enorm værdi for de patienter, som i dag ikke har udsigt til at blive helbredt for deres sygdom.

Fondsmodtager: Sektionsleder, dr. scient. Niels Behrendt
Sted: Finsenlaboratoriet, Rigshospitalet
Projek: Ny målrettet cancerterapi mod sarcomer og glioblastomer: Antibody-drug konjugater mod receptren uPARAP/Endo180
Bevilliget beløb: kr. 1.168.868
Samlet budget: kr. 4.635.283
Kontaktperson: Niels Behrendt, niels.behrendt@regionh.dk, tlf. 3545 6030
Redaktør