Nye kombinationsbehandlinger af kræft

​Visse kræftformer har vist sig at være resistente overfor immunterapi. Dette projekt arbejder på at videreudvikle immunterapibehandlingen og finde nye kombinationer, som vil være effektive mod ellers resistente kræfttyper.

​Man anslår, at en ud af fire danskere på et eller andet tidspunkt i livet vil udvikle en fremskreden kræftsygdom. Dermed er fremskreden kræft en af de største byrder ikke bare for den enkelte patient og de pårørende, men også for sundhedssystemet og samfundet som helhed.

De senere år har forskerne udviklet en ny behandlingsform, hvor man aktiverer kroppens eget immunforsvar i bekæmpelse af kræftsygdommen – den såkaldte immunterapi. Denne behandlingsform har vist sig i stand til helt at helbrede nogle typer fremskreden kræft. Imidlertid har det også vist sig, at nogle former for kræft, herunder æggestokkræft og tarmkræft, ikke har gavn af de nuværende immunterapeutiske behandlinger.

Effektiv behandling af terapiresistent sygdom
I dette projekt vil forskerne derfor søge at identificere og videreudvikle nye immunterapeutiske kombinationsbehandlinger, som kan genetablere immunforsvarets evne til effektivt at bekæmpe kræft. Håbet er, at de nye kombinationer vil kunne anvendes bredt til behandling af kræftpatienter med immunterapiresistente sygdomme.

Lykkes det, vil det selvsagt være til glæde og gavn for den enkelte patient og de pårørende. Det vil også have afledte samfundsøkonomiske fordele i form af færre sygedage, færre omkostninger til behandling med videre. Og endelig vil det kunne styrke Region Hovedstadens forskning og innovation indenfor sundhed. Videreudvikling og kommercialisering af forskningsresultaterne kan i lighed med tidligere være med til at skabe jobs indenfor sundhedsforskning og dermed værdi for danske virksomheder.

Fondsmodtager: Læge, ph.d. Marco Donia
Sted: Center for Cancer Immun Terapi, Herlev Hospital
Projekt: Nye mål for kombineret immunterapi til effektiv behandling af anti-PD-1/PD-L1 resistent cancer
Bevilliget beløb: kr. 696.000
Samlet budget: kr. 2.345.800
Kontaktperson: Marco Donia, marco.donia@regionh.dk, tlf. 3868 1456
Redaktør