Nyt behandlingsprincip ved hjertesvigt

​Patienter med hjertesvigt lever kortere end andre og har en væsentligt reduceret livskvalitet. Men et allerede kendt præparat, som er udviklet til en anden sygdom, kan sandsynligvis forbedre behandlingen af hjertesvigt.

​Mellem 50.000 og 100.000 danskere lider af hjertesvigt. En alvorlig sygdom, som kan have store konsekvenser for den enkelte patient med symptomer som åndenød, træthed og nedsat fysisk formåen. For patienter med svær hjertesvigt er konsekvenserne invaliderende og afstedkommer gentagne indlæggelser, væsentlig nedsat livskvalitet - og kortere levetid.

Et stort dansk–australsk forskningssamarbejde har identificeret en helt ny måde at stimulere hjertet på. Indtil nu har der været tale om basal forskning og præliminære undersøgelser, men med dette projekt forsøges denne viden omsat til egentlig behandling af hjertepatienter.

Hurtig implementering
Behandlingsprincippet, som undersøges i projektet, går ud på at stimulere en særlig receptor i hjertet – beta III receptoren – hos patienter med hjertesvigt. Behandlingen retter sig særligt mod patienter med svær hjertesvigt, det vil sige patienter, som er meget begrænsede af åndenød, træthed og nedsat fysisk formåen – til trods for al gængs nuværende hjertesvigtsbehandling.

Lægemidlet, som skal afprøves i projektet, er allerede på markedet til behandling af en helt anden lidelse. Det betyder, at man ved et positivt resultat af undersøgelsen, formentlig forholdsvis hurtigt vil kunne implementere behandlingen i en klinisk hverdag til glæde for rigtig mange patienter. Og eftersom behandling af hjertesvigt er særdeles ressourcekrævende for sundhedsvæsnet i form af mange indlæggelser og kontroller, vil projektet også kunne få stor samfundsøkonomisk betydning.

Fondsmodtager: Professor, overlæge, dr.med. Henning Bundgaard
Sted: Hjertecenteret, Rigshospitalet i samarbejde med de kardiologiske afdelinger
på Bispebjerg Hospital, Herlev Gentofte Hospital, Hvidovre Hospital og
Nordsjællands Hospital
Projekt: Beta 3 adrenerg receptor agonist behandling af hjertesvigt (BEAT-HF II)
Bevilliget beløb: kr. 1.439.000
Samlet budget: kr. 2.439.000
Kontaktperson: Henning Bundgaard, henning.bundgaard@regionh.dk, 
tlf. 35450512
Redaktør