Screening af ældre medicinske patienter

​Der har i mange år været fokus på den ældre medicinske patient i sundhedsvæsnet, men ikke desto mindre udgør de ældre patienter stadig en meget udsat gruppe. Dette projekt skal hjælpe med at implementere et nyt screeningsværktøj på akutmodtagelserne, som forhåbentligt fører til hurtigere behandling og færre genindlæggelser.

​Det er velkendt, at den ældre medicinske patient udgør en særlig udsat patientgruppe i sundhedsvæsnet: De lider ofte af flere samtidige sygdomme, bliver behandlet med mange medicinske præparater, har mange akutte indlæggelser og genindlæggelser, nedsat funktionsevne og en markant øget dødelighed.

Det er derfor afgørende, at personalet på landets akutmodtagelser er i stand til hurtigt at identificere de patienter, som har akut behov for behandling og dernæst starte den relevante behandling. Imidlertid er netop akutmodtagelserne karakteriseret af et stort flow af patienter, som kommer med
mange forskellige diagnoser og medicinske problemstillinger.

Bedre kvalitet i pleje og behandling

I et tidligere projekt har det aktuelle forskerteam påvist, at et simpelt screeningsredskab er i stand til at identificere de svækkede ældre medicinske patienter i akutmodtagelsen. Derfor fokuserer man i dette projekt på at udvikle en metode til effektivt at implementere denne risikoscreening på tre matrikler i Region Hovedstaden.

Projektet vil give indblik i samarbejdsprocesserne mellem de tværfaglige kompetencer i akutmodtagelsen. Det vil være med til at højne kvaliteten både i pleje og behandling af den ældre medicinske patient og dermed forebygge genindlæggelser og potentielt for tidlig død. Desuden vil projektet, gennem undersøgelser af patientens egne erfaringer med screening og behandling, give ny viden om det helt centrale samarbejde mellem hospital, egen læge og hjemmeplejen.

Fondsmodtager: Seniorforsker, Lektor, ph.d., sygeplejerske Tom Møller
Sted: Akutmodtagelserne Amager og Hvidovre Hospital samt Akutklinikken på Glostrup Hospital
Projekt: Info-65 på Tværs trin 2 - implementering
Bevilliget beløb: kr. 500.000
Samlet budget: kr. 2.430.210
Kontaktperson: Tom Møller, tom.moeller@regionh.dk, tlf. 3545 7366


Redaktør