Spiser vi for meget salt?

Meget tyder på, at vi spiser for meget salt – og at det går ud over vores sundhed. Derfor vil et nyt projekt både undersøge sammenhængen mellem vores saltindtag og risikoen for hjertekarsygdom – og udvikle effektive metoder til at reducere saltindtaget i de danske hjem.

​I Danmark og i resten af den vestlige verden er vi glade for salt. Måske for glade. Det anslås i hvert fald, at en gennemsnitlig reduktion på tre gram salt om dagen pr dansker vil resultere i 400.000 færre danskere med forhøjet blodtryk – og 3.000 færre tilfælde af hjertekarsygdomme hvert år. Alligevel diskuteres eventuelle negative konsekvenser af at reducere saltindtaget i befolkningen i videnskabelige kredse – både herhjemme og internationalt.

I dette projekt vil man derfor undersøge den sundhedsmæssige effekt af at mindske saltindtaget hos børn og voksne samt finde frem til metoder, der kan være effektive til at reducere forbruget af salt i danske familier.

Stort samfundsøkonomisk potentiale
I projektet vil deltagerne enten modtage kostvejledning, brød med reduceret saltindhold eller en kombination af disse. Forskerne vil også undersøge, hvordan deltagernes smagspræferencer bliver påvirket af at indtage en kost med mindre salt gennem et halvt år.

Det sundhedsmæssige potentiale i projektet er ganske stort – jævnfør ovenstående estimat om færre tilfælde af hjertekarsygdom og forhøjet blodtryk. Dette vil også have en samfundsøkonomisk afsmitning, idet beregninger viser, at forebyggelse i denne størrelsesorden vil betyde en årlig besparelse på to milliarder kr. i Danmark.

Fondsmodtager: Sektionschef, seniorforsker Ulla Nørgaard Toft
Sted: Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
Projekt: Hvad er de metaboliske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige konsekvenser af at reducere saltindtaget?
Bevilliget beløb: 750.000 kr.
Samlet budget: 4.171.256 kr.
Kontaktperson: Ulla Nørgaard Toft, ulla.toft@regionh.dk, tlf. 2999 7877
Redaktør