Aktiv rygestopindsats til patienter med leddegigt

Kan man uden videre overføre en type intensiv rygestopintervention fra kirurgiske patienter til ambulante, kroniske patienter? Nyt forskningsprojekt på Glostrup Hospital og Rigshospitalet søger svaret i håb om at forebygge hjertekarsygdom hos patienter med leddegigt.

​​

Rygning øger risikoen for at udvikle leddegigt – ligesom det øger risikoen for at få hjertekarsygdom. Samtidig giver gigtsygdomme en øget risiko for at udvikle hjertekarsygdomme, så rygere med leddegigt har altså en særlig stor risiko for også at udvikle hjertesygdom.

Derfor vil det aktuelle projekt undersøge, om en systematisk rygestopindsats med intensiv individuel rådgivning kombineret med nikotinerstatning har samme positive effekt på ambulante gigtpatienter, som man allerede ved, den har på kirurgiske patienter.

Inddragelse af patienter

I løbet af projektet vil lokale rygestoprådgivere blive uddannet til at gennemføre interventionen. Viser denne sig effektiv, vil metoden kunne hjælpe leddegigtpatienter til et rygestop – og dermed mindske deres risiko for at udvikle hjertekarsygdom. Metoden kan desuden relativt enkelt overføres til andre kroniske patientgrupper og implementeres på regionens øvrige hospitaler.

Projektet vil desuden – som noget ganske nyt – inddrage patienter med leddegigt aktivt i forskergruppen for at sikre, at projektet og de undersøgte metoder forbliver patientrelevante.

Fondsmodtager: Ekstern lektor, forskningsleder Bente Appel Esbensen

Sted: Forskningsenheden for sygepleje- og sundhedsvidenskab, Glostrup Hospital

Projekt: REU-STOP – Intensiv rygestopintervention til patienter med leddegigt

Bevilliget beløb: kr. 619.201

Samlet budget: kr. 3.662.432

Kontaktperson: Bente Appel Esbensen, bente.appel.esbensen@regionh.dk, tlf. 2441 2490

Redaktør