Forebyggelse af pludselig død blandt psykisk syge unge

Pludselig uventet hjertedød blandt unge mennesker er altid tragisk og urimeligt hårdt for de efterladte. Men det kan også være et potentielt forebyggeligt dødsfald – hvis man identificerer risikogruppen i tide.

​​​​​​​

En grundig gennemgang af alle dødsattester for unge danskere under 35 år viser, at der blandt yngre, som dør af pludselig hjertedød, er en stor overrepræsentation af psykiatrisk sygdom. Ingen ved imidlertid, hvorfor det forholder sig sådan – og derfor forsøger forskerne i det aktuelle projekt at afklare netop dette spørgsmål.

Skræddersyet medicinsk behandling

I mange tilfælde kan dødsårsagen ikke identificeres ved obduktion, når unge dør pludseligt og uventet. Man formoder derfor, at de unge dør af hjerterytmeforstyrrelser – og mange typer psykofarmaka er kendt for at kunne give hjerterytmeforstyrrelser.

Hjertelæger og psykiatere vil derfor sammen gennemgå alle dødsattester for pludselige dødsfald blandt unge (18-35 år) i perioden fra 2000 til 2009 for at klarlægge symptomer og medicinforbrug. Håbet er, at man kan udpege symptomer, som på forhånd kan identificere patienter med høj risiko for at dø af hjerterytmeforstyrrelser og pludseligt hjertestop. Desuden vil forskerne lave genetiske analyser, som i fremtiden skal bruges til at skræddersy den medicinske behandling af psykisk syge unge.

Håbet er således, at lægerne i fremtiden bliver i stand til at identificere de unge psykiatriske patienter, som er særligt arveligt disponerede for at få potentielt dødelige hjerterytmeforstyrrelser. Deres medicinering vil derefter kunne justeres, så de behandles med psykofarmaka, der har en relativt lav risiko for at give forstyrrelser af hjerterytmen.

Fondsmodtager: Klinisk forskningslektor, afdelingslæge Jacob Tfelt-Hansen

Sted: Hjertemedicinsk Afdeling B, Rigshospitalet

Projekt: Årsager og risikomarkører for pludselig død hos unge i Danmark

Bevilliget beløb: kr. 1.500.000

Samlet budget: kr. 1.600.000

Kontaktperson: Jacob Tfelt-Hansen, jacob.tfelt@regionh.dk, tlf. 3545 1184

Redaktør