Målrettet behandling af patienter med tarm- og æggestokkræft

Nye præparater sikrer længere overlevelse til dødeligt syge kræftpatienter. Men behandlingen virker ikke på alle, er meget dyr og kan have alvorlige bivirkninger. Derfor søger forskerne en metode til at finde nøjagtig de patienter, som har gavn af behandlingen.

​​

I dag lever patienter med enten æggestok-, tyk- eller endetarmskræft, der på grund af spredning ikke kan opereres, længere end nogensinde før. Den primære årsag til dette er indførelsen af nye effektive behandlinger – fx med præparatet bevacizumab, som hæmmer kræftsygdommens evne til at danne nye blodkar.

Behandlingen virker imidlertid ikke på alle patienter. Desuden er bevacizumab et meget dyrt præparat, der tillige giver omkring hver tiende patient alvorlige bivirkninger og medfører dødsfald for omkring 1 procent af patienterne. Derfor er det essentielt at finde en metode til at identificere netop de patienter, der vil få gavn af behandlingen – og udelukke de øvrige.

Enkel og billig test

Forskerne bag dette projekt har i et tidligere, mindre studie identificeret to mikroRNA – små stykker arvemateriale – som ser ud til at kunne forudsige effekten af netop dette præparat. Inden for et udvidet sygdomsfelt arbejdes der nu for at få bekræftet fundet.

Hvis projektet lykkes, er næste skridt at udvikle en billig og enkel målemetode til at bestemme udvalgte mikroRNA i væv. Denne metode vil derefter kunne anvendes i klinisk praksis – og være med til at målrette kræftbehandlingen til netop de patienter, der vil få gavn af den. Dermed vil man ikke alene kunne spare betydelige sundhedsudgifter, men også spare patienter for alvorlige bivirkninger til en i øvrigt uvirksom behandling.

Fondsmodtager: Professor, overlæge, dr. med. Julia Sidenius Johansen

Sted: Onkologisk og Medicinsk Afdeling, Herlev Hospital

Projekt: MikroRNA i kræftvæv som biomarkører for effekt af behandling med bevacizumab

Bevilliget beløb: kr. 1.471.360

Samlet budget: kr. 1.7

19.960

Kontaktpersoner: Julia Sidenius Johansen, julia.sidenius.johansen@regionh.dk, tlf. 3868 9241

Redaktør