Målrettet forebyggelse af hjerte-karsygdom hos nyresyge

Nogle patienter med nyresygdom har en meget høj risiko for også at udvikle hjerte-karsygdom. Et nyt forskningsprojekt vil udvikle en metode til at finde præcis de patienter, som er i denne risikogruppe.

Patienter med nedsat nyrefunktion har høj risiko for også at få hjerte-karsygdom – en meget alvorlig følgelidelse til nyresygdommen. Derfor er det vigtigt tidligst muligt at identificere netop de nyrepatienter, som er disponeret for at udvikle hjerte-karsygdom.

I dette projekt vil forskerne undersøge, om en række nye biomarkører i blodet kan bruges til at bestemme risikoen for at nyresygdommen kompliceres af hjertekarsygdom. Dette gøres ved at måle på udvalgte molekyler i blodet hos grupper af patienter med forskellig grad af nyresygdom og en nyrerask kontrolgruppe.

Forebyggende behandling

​Håbet er, at biomarkørerne kan bruges diagnostisk – så lægerne med en simpel blodprøve kan afgøre, om den enkelte nyrepatient har forhøjet risiko for også at udvikle hjerte-karsygdom. Det vil skabe grundlag for, at lægerne i samarbejde med patienterne kan planlægge en skræddersyet behandling – fx at sætte ind med målrettet medicinsk behandling til forebyggelse af åreforkalkning, hvilket vil være særligt vigtigt for patienter med mild eller moderat nyresygdom. Eller alternativt at vælge en mere afventende strategi i behandlingen i de tilfælde, hvor patienten ikke befinder sig i højrisiko-gruppen. 

Projektet afvikles som et samarbejde mellem forskere på Københavns Universitet og flere afdelinger på Rigshospitalet.

Fondsmodtager: Professor, klinikchef Lars Bo Nielsen

Sted: Klinisk Biokemisk Afdeling, Rigshospitalet

Projekt: Mikropartikler og sygdomsspecifikke antistoffer som biomarkører 

for hjerte-karsygdom i patienter med kronisk nyresygdom

Bevilliget beløb: kr. 467.688

Samlet budget: kr. 1.550.000

Kontaktperson: Lars Bo Nielsen, lars.bo.nielsen@regionh.dk, tlf. 3545 2304

Redaktør