Målrettet fysisk træning til KOL-patienter

KOL-patienter har stor gavn af fysisk træning – men svært ved at gennemføre den på grund af sygdommen. Derfor forsøger forskerne fra Hvidovre Hospital at udvikle nye træningsprogrammer, som belaster lungerne mindre – men stadig gavner patienterne.

​​

Mere end 400.000 danskere skønnes at lide af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), og hvert år dør mellem 3.500 og 5.000 mennesker som følge af sygdommen herhjemme. Dermed er KOL en af de hyppigste kroniske sygdomme og den fjerdehyppigste dødsårsag i Danmark.

Fokus på fysisk aktivitet

Det er velkendt, at fysisk træning er vigtig for KOL-patienter; den forbedrer deres funktionsniveau og livskvalitet - og reducerer antallet af indlæggelsesdage. Men ingen ved, hvorfor det forholder sig sådan; den fysiske træning øger eksempelvis ikke patienternes lungekapacitet.

I det aktuelle projekt vil man udvikle nye og forbedrede træningsprogrammer til KOL-patienter i alle sygdommens faser – vel at mærke programmer, hvor sandsynligheden for, at patienterne fastholder dem i deres egen hverdag, er størst muligt.

KOL er blandt andet kendetegnet ved, at patienterne lider af åndedrætsbesvær, og derfor er det begrænset, hvor lang tid og hvor intensivt de er i stand til at træne. I dag anses helkrops udholdenhedstræning som det bedste til KOL-patienter, men forskerne vil undersøge, om eksempelvis intervalbaseret styrketræning, som ikke belaster åndedrættet i samme grad, har lige så god effekt.

Fondsmodtager: Professor, overlæge Peter Lange

Sted: Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre Hospital

Projekt: Effekten af fysisk træning hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Bevilliget beløb: kr. 467.688

Samlet budget: kr. 3.191.000

Kontaktperson: Peter Lange, peter.lange@regionh.dk, tlf. 2687 9020

Redaktør