Målrettet og skræddersyet kræftbehandling

Forskerne på Rigshospitalet er på verdensplan helt i front med at udvikle nye såkaldte PET-tracers, der både kan anvendes til at diagnosticere og behandle kræft.

​​

Den medicinske behandling af kræft har de senere år gennemgået en forandring i retning af stadig mere personaliseret eller skræddersyet behandling: De enkelte patienter undergår i stigende grad indbyrdes forskellige behandlingsforløb – og dette stiller stadig højere krav til præcis diagnosticering på molekylært niveau.

I modsætning til de mest anvendte molekylærbiologiske diagnostikker kræver molekylær billeddannelse ikke, at man udtager væv fra kræftknuden. I stedet kan man i PET-skanneren ved hjælp af radioaktive isotoper danne billeder af biomolekylerne i sygdomsvævet – og dermed lave præcise diagnoser.

Både til diagnostik og behandling

I dette projekt sigter forskerne på at udvikle nye nanopartikler, som både skal anvendes i den molekylære billeddannelse – og siden til at målrette den efterfølgende strålebehandling af kræftsygdommen. Princippet med at anvende det samme stof til diagnostik og behandling/terapi kaldes theranostics – et behandlingsprincip som forventes at forbedre kræftbehandlingen markant inden for en kort årrække.

Forskerne forventer, at de nye metoder i løbet af få år vil blive tilbudt som en rutinebehandling til kræftpatienter – og at den forbedrede diagnostik og den målrettede behandling vil øge overlevelseschancerne markant.

Fondsmodtager: Professor, overlæge, dr. med. Andreas Kjær

Sted: Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet

Projekt: Udvikling af nye PET tracere og theranostics til kræft

Bevilliget beløb: kr. 1.500.000

Samlet budget: kr. 4.200.000

Kontaktperson: Andreas Kjær, andreas.kjaer@r​​egionh.dk, tlf. 3545 4216

Redaktør