Ny behandling til genoplivede patienter

Hvert år oplever 3.500 danskere at blive genoplivet efter et hjertestop, men desværre overlever kun 30 procent af disse helt uden men. En ny behandling kan dog muligvis mindske skaderne i de indre organer – og øge chancerne for at overleve uden men.

​​​​​

Umiddelbart er det et lille mirakel, når patienter bliver genoplivet efter hjertestop. Men desværre har denne patientgruppe en dyster prognose, idet omkring halvdelen faktisk dør, inden de når at blive udskrevet fra hospitalet – og kun omkring 30 procent udskrives helt uden varige men.

Tidligere forskningsprojekter fra denne forskningsgruppe har påvist, at den høje dødelighed skyldes skader på blodkarrenes vægge, som nedsætter blodforsyningen til vitale organer. Gruppen har desuden vist, at behandling med et særligt stof, prostacyclin, som dannes i karvæggen, kan reducere skaderne på karvæggene hos patienter, som har haft en blodprop i hjertet.

Stort potentiale

Derfor vil forskerne i det aktuelle projekt undersøge, om behandling med prostacyclin kan mindske karvægsskaden efter genoplivet hjertestop. Eftersom blodkarvæggens stressrespons er identisk i en række forskellige traumer og akut kritiske sygdomme, vil behandlingen, hvis den viser sig effektiv, sandsynligvis også kunne anvendes til andre typer patienter – eksempelvis med svær blodforgiftning.

I Danmark genoplives hvert år omkring 3.500 patienter – på europæisk plan er tallet over 750.000.

Fondsmodtager: Professor, overlæge, dr. med. Pär Ingemar Johansson

Sted: Region Hovedstadens Blodbank, Rigshospitalet

Projekt: Endotheldysfunktion og overlevelse efter genoplivet hjertestop

Bevilliget beløb: kr. 940.000 

Samlet budget: kr. 4.111.000 

Kontaktperson: Pär Ingemar Johansson, per.johansson@regionh.dk, tlf. 3545 2030

Redaktør